อำเภอรัตนบุรี ร่วมกับ ภาคเอกชน เตรียมจัด "มหกรรมสินค้า OTOP เกษตรอินทรีย์ ของดี รัตนบุรี และคาราวานสินค้าราคาถูก" ช่วยลดค่าครองชีพปชช.

11 ม.ค. 2565


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.  วันที่ 11 ม.ค. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี ได้ร่วมประชุมกับ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลรัตนบุรี และ ภาคเอกชน เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจ OTOP เพื่อขับเคลื่อนจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ สินค้าชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีราคาประหยัด โดยจะนำมาจำหน่ายเพิ่อสร้างรายได้ ส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจ และ ลดค่าครองชีพของประชาชน ด้วยกิจกรรม "มหกรรมสินค้า OTOP เกษตรอินทรีย์ ของดีรัตนบุรี และ คาราวานสินค้าราคาถูก" ซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 17-23 ม.ค. 2565 ณ สนามข้างที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี (โรงพักเก่า)  โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 
1. การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้า SMEs อาหารโดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่ และ นอกพื้นที่

2. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลผลิตด้านการเกษตรอินทรีย์ จากเครือข่ายโคกหนองนาโมเดล กรมการพัฒนาชุมชน เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และ กลุ่มสัมมาชีพในชุมชนของอำเภอรัตนบุรี 

และ 3. การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัด โดยเชิญผู้ผลิตสินค้าโดยตรง เข้าร่วมจำหน่ายภายในงาน


สำหรับการจัดงานครั้งนี้  เป็นความร่วมมือระหว่าง อำเภอรัตนบุรี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน โดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์กิจกรรมเพื่อ สร้างรายได้ สร้างงานส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจรากฐาน และ เศรษฐกิจชุมชน เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน และ พืชผลการเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ ผู้ประกอบการ SMEs และ กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโคกหนองนาโมเดล กรมการพัฒนาชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมตลาดประชารัฐ รวมทั้ง เป็นการกระตุ้นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้นตลอดทั้งงาน.ขอบคุณข้อมูล / ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี
เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข  ผอ.ศูนย์ข่าวภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน