ไม่ทอดทิ้งกัน นายอำเภอรัตนบุรี ติดตามช่วยเหลือ จัดสร้างบ้านให้คุณยายพิการ อายุ 88 ปี

9 ม.ค. 2565


วันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค. 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เดินทางมาที่ตำบลยางสว่าง เพื่อติดตามการช่วยเหลือคุณยายผู้ยากไร้ลำบาก อายุ 88 ปี พักอาศัยตามลำพัง ไม่มีผู้ดูแล ปัจจุบัน คุณยายไม่สามารถเดินได้ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ในห้วงเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา ด้านความเป็นอยู่ต้องพึ่งพาเพื่อนบ้านในชุมชนช่วยเหลือ ในการใช้ชีวิตประจำวัน และ คุณยายได้พักอาศัยอยู่ ในบ้านหลังเก่าที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม หลังคาฝาบ้านเปื่อยผุ ไม่สามารถต้านแดดลมได้ โดยวันนี้ นายอำเภอรัตนบุรีได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน และ เพื่อนบ้านผู้ดูแลคุณยาย ด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ นายอำเภอรัตนบุรี และ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ได้ติดตามเข้าเยี่ยมเยียน และ ช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

 

 

 
สำหรับการช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ด้วยการจัดสร้างบ้านให้ใหม่ ทดแทนหลังเดิมที่ชำรุด อำเภอรัตนบุรี โดย คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และ ภาคประชาชน ได้พิจารณาสนับสนุนจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน โดยใช้งบประมาณโครงการบูรณาการบริหารราชการอำเภอ ที่ได้รับการอนุมัติจากจังหวัดสุรินทร์ และ ภาคประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมสมทบสนับสนุนวัสดุสิ่งของก่อสร้าง พร้อมทั้ง ผู้นำขุมชน และ ประชาชนจิตอาสา จะร่วมกันลงแรงก่อสร้างบ้านให้ โดยบ้านหลังใหม่จัดสร้างขึ้นบริเวณติดกับบ้านหลังเดิม ซึ่งขณะนี้ ได้นำดินมาถมเตรียมการก่อสร้างแล้ว ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมของโครงการ มีเป้าหมายให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน ร่วมกันสนับสนุนขับเคลื่อนดำเนินการ เพื่อแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจ เอื้ออาทรต่อกันและกัน อันนำไปสู่ความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้คนสุรินทร์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางตามยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาความยากจน คนด้อยโอกาสฯ จังหวัดสุรินทร์ และ ขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม “โครงการสุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์”

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล / ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี

เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน