ปลุกสำนึกรักโรงเรียนบ้านเกิด..111 ปีโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง ผุดโครงการแข่งขันฟุตบอลการกุศลสำโรงคัพครั้งที่ 1

9 ม.ค. 2565


               สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จับมือคณะครูและศิษย์เก่าปลุกสำนึกรักโรงเรียนบ้านเกิด..ที่นี่ยังมีครู นักเรียน และโรงเรียนคณภาพภาพอยู่ –“111 ปีโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง”ผุดโครงการแข่งขันฟุตบอลการกุศลสำโรงคัพครั้งที่ 1 สามารถรวบรวมเงินได้กว่า 63,000 บาทเศษ เพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป

                (9 ม.ค.) นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง หมู่ที่ 6 ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า โรงเรียนชุมชนวัดสำโรงเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ 2454 โดยเปิดมาแล้วจนถึงปัจจุบัน 111 ปี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีครู 15 คน นักเรียน 235 คน และนายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสำโรงในปัจจุบัน ที่ผ่านมาโรงเรียนยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร  อย่างไรก็ตามทางด้านศิษย์เก่ารวมถึงผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมกันจัดกิจกรรมระดมทุนพัฒนาโรงเรียนชุมชนวัดสำโรงมาอย่างต่อเนื่อง โดยมอบเงินสมทบทุนเพื่อมอบเงินไว้ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง เพื่อที่จะให้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการในการพัฒนาปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาอาคารสถานที่ อาณาบริเวณภายในโรงเรียน วัสดุอุปกรณ์การศึกษาของเด็กตามความเหมาะสมและจำเป็น  

 
ซึ่งเมื่อวานนี้ (8 ม.ค.) ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมด้วยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนวัดสำโรงผู้บริหารศูนย์เครือข่ายการศึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียน จึงได้จัดงานการแข่งขันฟุตบอลการกุศลสำโรงคัพครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อหางบประมาณพัฒนาโรงเรียนชุมชนวัดสำโรงปรับปรุงบริบทของโรงเรียนให้น่าอยู่และน่าอยู่และน่าเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานการศึกษาภายในอำเภอทุ่งสงหลายสถานศึกษาและระดมทุนเพื่อที่จะส่งมอบให้กับโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง

               “ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าที่นี่ยังมีคุณครู นักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ของชนบทแห่งนี้ที่เป็นสถานศึกษาของชาติที่มีคุณภาพถึงแม้ว่าอยู่ในชนบทห่างไกล  โดยคุณภาพของการเรียนการสอนของแต่ละท่านที่เป็นครูไม่ด้อยไปกว่าโรงเรียนที่อยู่ในเมือง โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการปลุกสำนึกชุมชน ศิษย์เก่า ให้มีความรู้สึกรักโรงเรียนบ้านเกิด หากว่าชุมชนร่วมกับศิษย์เก่าและพี่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงได้ตระหนักและร่วมไม้ร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกัน เชื่อว่าโรงเรียนชุมชนวัดสำโรงจะสามารถพัฒนาขึ้นเป็นอันดับ 1 ในพื้นที่การศึกษาของอำเภอทุ่งสงได้อย่างแน่นอน”      

      


   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง กล่าวต่อไปอีกว่า  โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลในครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากผู้ปกครองรวมไปถึงประชาชนในชุมชนให้การสนับสนุนมอบเงินให้กับโรงเรียนชุมชนวัดสำโรงเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณที่ให้การศึกษาให้ความรู้รวมไปถึงให้ชีวิตในก้าวแรกและได้มีหน้าที่การงานจนถึงปัจจุบัน สามารถรวบรวมรายได้จากการจัดกิจกรมทั้งสิ้น 63,000 บาทเศษ ทางโรงเรียน คณะกรรมการกรศึกษา และศิษย์เก่าจะนเงินที่ได้มาใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป โรงเรียนต่อไป โดยทุกใยยืนยันว่าจะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อโรงเรียนชุมชนสำโรงต่อเนื่องตลอดไปทุก ๆ ปี .

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา /ข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

              

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน