เชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยง 3 แห่ง หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

8 ม.ค. 2565


นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงอีก 2 แห่งเป็นการชั่วคราว หลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ในเดอะ วิสดอม เมดิคอล คลินิก เชียงใหม่ (The Wisdom Medical Clinic) บนชั้น 3 ของเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่อาคารหรือสถานที่ Jintara Wellness Center and Rehab เลขที่ 76 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 นอกจากนี้ยังให้ปิดพื้นที่หอพักพนักงาน บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด (แผนกจัดการเครื่องใน) เลขที่ 35/1 ,เลขที่ 39 และเลขที่ 62 เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2565 เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
พร้อมขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสารภี และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


สราวุธ แสนวิชา ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง