เริ่มแล้ว งานกาชาดและงานของดีมุกดาหารปี 65 ภายใต้มาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด

8 ม.ค. 2565


วันที่ 8 มกราคม 2565  นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธี และมีนางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ในนามคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร  ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการสาธารณกุศล โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 7 - 15 มกราคม 2565 รวม 9 วัน 9 คืน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือนร้อนต่อไป

 

 

 

 

 

 
การงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง การประกวดฟ้อนรำ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากอำเภอต่าง ๆ การจำหน่าย "สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ " (OTOP) จากท้องถิ่นและชุมชน การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน การออกร้านนาวาพาโชคของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยการออกรางวัลสลากกาชาด โดยได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากคณะกรรมการจัดงาน ส่วนราชการ อำเภอ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลเมืองมุกดาหาร และผู้สนับสนุนอื่นๆอีกมากมาย

          โดยในแต่ละวันจะมีจะมีคอนเสิร์ตหมุนเวียนกันขึ้นเวที ประกอบด้วย  ศิลปินวงเฟลม ครูเต้ย เนสกาแฟ  ยังโอม  ลาบานูน  เสก โลโซ  Sprite  ปู พงษ์สิทธิ์ และมหาหิงค์   อย่างไรก็ตามเมื่อคืนที่ผ่านมา ( 7 ธ.ค. 65 ) มีการแสดงของศิลปินวงเฟลม ปรากฏว่า  มีผู้เข้าชมคอนเสิร์ตดังกล่าวจำนวนน้อย เพราะว่าทางผู้จัดตรวจเข้มประชาชนที่ประตูผ่านเข้าชมงาน โดยประชาชนที่จะเข้าชมงานต้องฉีดวัคซีน ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม เด็กต่ำกว่า 12 ปี ต้องตรวจ ATK  ทุกคนต้องสวมแมส 100 %  ถ้าหากคนใดไม่สวมแมสจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตักเตือนให้ใส่แมส ตลอดภายในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

 

 

 


ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid - 19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมงานอย่างเข้มข้น และกำหนดให้ผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงหลักฐานผ่านการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 อย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK เป็นลบ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การจัดให้มีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และมีเจ้าหน้าที่คอยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ภายในงานอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีการจัดเตรียมวัคซีนครบทุกสูตรทุกยี่ห้อ เพื่อฉีดให้กับประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย

          สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอก 3 (เมษายน 64 ) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมุกดาหาร ประจำวันที่ 8 มกราคม 2565 ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้เพิ่มขึ้น 33 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ 2,803 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 75 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 82 ราย เสียชีวิตสะสม 16 ราย  ผู้ป่วยแยกเป็นอำเภอดังนี้ อำเภอเมือง 11 ราย  นิคมคำสร้อย  1  ราย ดอนตาล 1 ราย  ดงหลวง 4 ราย คำชะอี 15 ราย และอำเภอหนองสูง 1 ราย  โดยติดเชื้อจากคลัสเตอร์ ชมดนตรีที่อำเภอดงหลวง จำนวน 22 ราย คลัสเตอร์ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง 3 ราย  และสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจำนวน 4 ราย

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์  เสาวภา  แสนวยิเศษ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน