เมืองคอนมติให้เปิดสนามชนโคนำร่อง จำนวน 3 แห่ง และเปิดเรียน Onsite เพิ่มอีก 9 แห่ง

7 ม.ค. 2565


               คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติให้เปิดสนามชนโคนำร่อง จำนวน 3 แห่ง เรียน Onsite เพิ่มอีก 9 แห่ง-ผู้ว่า ฯยอมรับหลังปีใหม่ติดเชื้อโอมิครอนรายแรก อ.สิชล และมีผู้ป่วยเข้าข่ายยืนยัน อีก 5 ราย

               (7 ม.ค.)จังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 240 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 50,532 รายเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สะสม 344 ราย เป็นเพศหญิง 64 ปี อ.เมือง โรคประจำตัว DM/HT

 


              
นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมว่า เป็นไปตามการคาดการณ์ว่าหลังเทศกาลปีใหม่จะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น ขณะที่การระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนนั้น ในจังหวัดนครศรีธรรมราข พบผู้ป่วยยืนยันโอมิครอนรายแรกในพื้นที่อำเภอสิชล และผู้ป่วยเข้าข่ายยืนยัน อีก 5 ราย อยู่ระหว่างการยืนยันผลการตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง

               ส่วนผลการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 ได้ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ให้กลุ่มเป้าหมายแล้วจำนวน 1,186,178 คิดเป็นร้อยละ 76.56 เข็ม 2 จำนวน 1,019,002 คิดเป็นร้อยละ 65.8 และเข็ม 3 จำนวน 143,675 หรือร้อยละ 9.3 พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังระบุว่าได้เปิดให้มีการวอร์คอิน สำหรับผู้ต้องการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น แต่ต้องมีระยะห่างระหว่างเข็ม 2 และ 3 ตามกำหนด

            


ในขณะที่ในการประชุมครั้งนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ได้มีมติให้สถานศึกษา จำนวน 9 แห่งที่มีความพร้อมเปิดเรียนแบบ Onsite เช่นเดียวกันสนามชนโค โดยอนุญาตให้สนามชนโคที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร(Covid Free Setting) และมีความพร้อมสามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดให้มีการเปิดสนามนำร่อง จำนวน 3 แห่ง เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ และหากทั้ง 3 แห่งสามารถดำเนินการได้มีการป้องกันควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพจะพิจารณาขยายให้เปิดสนามอื่น ๆ เพิ่มเติมตามความพร้อมต่อไป อย่างไรก็ตามยังไม่มีการอนุญาตให้เปิดสนามชนไก่และกัดปลา เนื่องจากก่อนนี้ยังมีการตรวจพบการลักลอบเปิดสนามโดยไม่ได้รับอนุญาต.

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา /ข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

               
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง