รมช.กระทรวงคมนาคมสั่งคุมเข้มท่าเรือเกาะสมุย กำชับมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว

7 ม.ค. 2565


วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจติดตามความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และความพร้อมของท่าเรือในการดูแลนักท่องเที่ยว ดังนี้ รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุย ในการดูแลนักท่องเที่ยว และมาตรการป้องกันโควิด-19 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย

 

 
จากนั้นเดินทางไปยังท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่และท่าเรือราชาเฟอร์รี่ อ.ดอนสัก ซึ่งเป็นท่าเรือให้บริการเรือข้ามฟากไปยังเกาะสมุยและเกาะพะงัน เพื่อตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยและระบบคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ สามารถบรรทุกรถยนต์ได้สูงสุด 90 คัน และจุผู้โดยสารได้ 600 คนต่อเที่ยว มีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 1,500 คน/วัน ส่วนท่าเรือราชาเฟอร์รี่บรรทุกได้สูงสุด 80 คัน จุผู้โดยสารได้ 400 คนต่อเที่ยว มีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 1,000 คน/วัน

 

 


จากการตรวจพบว่ามีมาตรการด้านความปลอดภัยและระบบการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทได้กำชับให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคฯ ตรวจสอบความปลอดภัยของเรืออย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือ รวมทั้งให้เข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

 

 

ภาพ/ข่าว ประสิทธิ์ วนะชกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน