อบจ.อุตรดิตถ์ ทำบุญปีใหม่ อุทิศบุญกุศลให้ผู้ล่วงลับ "นายก ชัยศิริ" มอบโอวาท ให้ทำงานอย่างมีความสุข (มีคลิป)

6 ม.ค. 2565

อบจ.อุตรดิตถ์ ทำบุญปีใหม่ อุทิศบุญกุศลให้ผู้ล่วงลับ "พระปัญญากรโมรี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์" อวยพรปีใหม่ 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ วันแรกของการทำงาน "นายก ชัยศิริ" มอบโอวาท ปีเสือดุร้าย - ใจดี อยู่ที่มุมมอง ปรารถนาให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เข้าใจซึ่งกันและกัน ประสิทธิภาพของงานออกมาดี ไม่มีความสุขในการทำงาน จะลามถึงครอบครัว มีปัญหาต่อครอบครัว  เจตนารมณ์ผู้บริหารคือ การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ มอบหลวงพ่อทองเหลือ ให้เป็นสิริมงคลถือเคล็ด "เหลือกิน เหลือเก็บ"

 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 65  ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)อุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายก อบจ.อุตรดิตถ์ นายชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภาฯ นายสมชาย ไชยพันธ์  นายสมชาย  ตรัสวงศ์ เลขานุการ นายก อบจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยสมาชิก ส.อบจ.อุตรดิตถ์  นายดำรงค์  ทองศรี ปลัด อบจ. พร้อมผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมทำบุญสำนักงาน อบจ.เสริมสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรในสังกัด อบจ.รับวันขึ้นปีใหม่ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและหน้าที่การงานของการทำงานวันแรก เริ่มต้นปีศักราชใหม่ รวมถึงอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ล่วงลับเสียชีวิตไปแล้ว

โดยมีพระสงฆ์ 9 รูป ร่วมเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ประกอบด้วย พระปัญญากรโมรี ดร.เจ้าคณะจังหวัดอุตร ดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ, พระครูพิศาลจริยธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดวังกะพี้, พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านโคก เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยศรี, พระครูกัลยาณกิตติวัฒน์ เจ้าคณะตำบลท่าอิฐ เจ้าอาวาสวัดอรัญญิการาม, พระครูสุวรรณนันทโกวิท รองเจ้าคณะอำเภอพิชัย เจ้าอาวาสวัดกองโค, พระครูสุภัทรสันติคุณ เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา, พระปลัดอนุชิต เจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา, พระปลัดวิมนรัตน์ วัดท่าไม้เหนือ,และ พระมหาทวีศักดิ์ รองเจ้าอาวาสวัดท่าถนน เพื่อความเป็นสิริมงคล วันเริ่มต้นของการทำงานวันแรกในปีศักราชใหม่ มีคณะผู้บริหาร ประธานสภาและปลัด  อบจ.ร่วมถวายภัตตาหารปิ่นโตและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

อบจ.อุตรดิตถ์ ทำบุญปีใหม่ อุทิศบุญกุศลให้ผู้ล่วงลับ "นายก ชัยศิริ" มอบโอวาท ให้ทำงานอย่างมีความสุข

พระปัญญากรโมรี ดร.เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวอวยพรแก่ทุกคนที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ ขออาราธนาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงมาอำนวยผล คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคนและครอบครัว จงสำเร็จในสิ่งพึงประสงค์ด้วยบุญกุศลที่ได้ทำแล้ว ช่วยรักษาคุ้มครอง เทวดาปกป้อง พระรัตนตรัยจงอยู่ในจิตใจทุกคนให้พ้นจากโรคภัย ให้มีควมสุข ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ให้ร่ำรวยในสิ่งที่พึงปรารถนา ให้ร่มเย็นเป็นสุข มั่งมีศรีสุข เอวัง โหตุ ขอให้สมปรารถนาดังที่กล่าวมานี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยศิริ นายก อบจ.กล่าวให้โอวาท พร้อมอวยพรปีใหม่แก่ทีมงานผู้บริหาร ประธานสภา ปลัด อบจ.พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคนว่า วันนี้เป็นวัดแรกของการทำงานในปี พ.ศ.2565 เป็นปีเสือ บางคนอาจมองว่าเป็นปีเสือดุร้ายหรือเสือใจดี สุดแล้วแต่มุมมองของคนว่าจะมองอย่างไร การทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดที่เลือกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ เจตนารมณ์ของผู้บริหารโดยหลักคือ การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ภาระกิจมีมากมายหลายด้าน อยากเรียนให้ทุกคนทราบว่า สิ่งต่างๆของการทำงานนั้น ถ้าทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ จะมีความสุขกับการทำงาน สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำงาน ถ้ามนุษย์อยู่ร่วมกันจำนวนหมู่มาก ถ้าทุกคนทำงานด้วยความรักตั้งใจในหมู่คณะทำงานร่วมกันความเห็นต่างในสังคมนั้นมากมาย แต่สิ่งที่ยึดถือปฏิบัติคือการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข


นายชัยศิริ นายก อบ.อุตรดิตถ์ กล่าวให้โอวาทและอวยพรอีกว่า "สำหรับตนเองตลอดระยะเวลาที่ทำงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปรารถนาอยากให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข ถ้าทำงานอย่างมี ความสุขประสิทธิภาพงานก็จะออกมาดี ในวิธีคิดก็เป็นสิ่งสำคัญเราถูกสร้างมาโดยมีหูสองข้าง มีปากเดียว การมีหูสองข้างหมายถึงรับฟังทั้งสองข้าง มีปากเดียว เพราะปากมีน้อยกว่าหู หากรับฟังในเรื่องสิ่งต่างๆการแก้ไขปัญหาร่วมกันก็จะเกิดการทำงานที่มีความสุข หากทำงานแบบโยนกันไปมา ต่างคนต่างเกิดอารมณ์ที่เริ่มไม่มีความสุขจากการทำงาน ในมุมมองของตนคิดว่า ทุกคนทำงานร่วมกันเข้าใจซึ่งกันและกัน มีปัญหาอะไรพูดคุยกัน ก็จะเกิดความสุขในการทำงาน ไม่ต้องมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจกันในเรื่องการทำงาน เราไม่มีความสุขในเรื่องของการทำงานก็จะลามไปถึงในครอบครัวของท่านด้วย เพราะกลับจากที่ทำงานไปด้วยความขุ่นข้องหมองใจ มีอารมณ์ที่ไม่ดีอยู่แล้ว เมื่อไปปฏิบัติต่อครองครัวอีก ก็จะกลายไปมีปัญหาต่อครอบครัวอีกด้วย ฉะนั้นความสุขในการทำงานจึงสำคัญที่สุด ถ้าทุกคนทำงานอย่างมีความสุขประสิทธิภาพของงานก็จะออกมาดีตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า หลังจากที่ นายก อบจ.อุตรดิตถ์ กล่าวให้โอวาทและอวยพรแก่ทุกคนเสร็จแล้ว นายชัยศิริ ได้มอบพระเครื่องเป็นเหรียญหลวงพ่อทองเหลือ ปาลิโต (พระครูสุนทรคุณวัฒน์) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ อดีตพระเกจิ อาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอุตรดิตถ์ สิริอายุ 94 ปี พรรษา 57 มรณภาพเมื่อวันที่ 17 พ.ย.2545 จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยศิษยานุศิษย์ เพื่อรำลึกถึงบุญบารมีหลวงพ่อทองเหลือ พระปัญ ญากรโมรี ดร.เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบให้แก่ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา ก่อนร่วมเจริญพุทธมนต์ทำบุญรับปีใหม่ในวันนี้ มอบเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานทุกคนได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ถือนำเคล็ด "เหลือกินเหลือใช้" ตลอดปี ตลอดไป

สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน