"คุณคือฮีโร่" สดุดีทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขกาญจนบุรี ขณะนี้เมืองกาญจน์ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว

22 เม.ย. 2563


วันนี้ ( 22 เมษายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแถลงข่าว โดย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี น.พ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.อิทธิพล จรัลโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ

                                                                         

                                                                         

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งสิ้นจำนวน 8 ราย ได้แก่

1.เซียนมวยท่ามะกา ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 68 ปี อยู่ในพื้นที่อำเภอท่ามะกา

2.บุคลากรทางการแพทย์ เพศหญิง อายุ 42 ปี อยู่ในพื้นที่อำเภอท่ามะกา

3.ผับย่านทองหล่อ เพศชาย อายุ 33 ปี อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง

4.ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 56 ปี เดินทางมาจากประเทศฟินแลนด์ อยู่ในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา

5.ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 77 ปี เป็นชาวต่างชาติ เดินทางมาจากประเทศฟินแลนด์ อยู่ในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา

6.ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 62 ปี เซียนมวยอำเภอเมือง อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง

7.ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 24 ปี เป็นภรรยาของเซียนมวยอำเภอเมือง อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง

8.ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 63 ปี เดินทางมาจากกรุงเทพ มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอพนมทวน

โดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง และโรงพยาบาลมะการักษ์ อำเภอท่ามะกา ขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 8 ราย ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้ว โดย 2 รายสุดท้าย คือ ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 56 ปี เดินทางมาจากประเทศฟินแลนด์ อยู่ในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา และผู้ป่วยเพศชาย อายุ 63 ปี เดินทางมาจากกรุงเทพ มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอพนมทวน เมื่อส่งผู้ป่วยกลับบ้านแล้วก็จะถือว่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว ทั้งนี้เกิดจากความเอาใจใส่ดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด ทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และโรงพยาบาลมะการักษ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

                                                                          

 
ส่วนในกลุ่มอื่นๆ ได้แก่

- กลุ่มผู้เสี่ยงสัมผัสใกล้ชิด จำนวน 134 ราย เฝ้าสังเกตอาการครบ 14 วันแล้ว 133 ราย ยังไม่ครบกำหนด 1 ราย

-กลุ่มผู้กลับจากต่างประเทศ จำนวน 199 ราย เฝ้าสังเกตอาการ ครบ 14 วัน จำนวน 179 ราย ยังไม่ครบกำหนด 20 ราย

-กลุ่มผู้กลับจากกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 10,434 ราย เฝ้าสังเกตอาการ ครบ 14 วัน จำนวน 8,124 ราย ยังไม่ครบกำหนด 2,310 ราย

-กลุ่มกลับจากต่างจังหวัด 4,922 ราย เฝ้าสังเกตอาการ ครบ 14 วัน 3,030 ราย ยังไม่ครบกำหนด 1,892 ราย

สรุปผู้มาจากต่างถิ่น จำนวน 15,689 ราย เฝ้าสังเกตอาการ ครบ 14 วัน จำนวน 11,466 ราย ยังไม่ครบกำหนด 4,223 ราย ผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการ ครบ 14 วัน ในทุกกลุ่ม ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เชื่อมั่นว่าน่าจะไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดี

                                                                              

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การดำเนินการที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เครื่องมือ เจลแอลกอฮอล์ อาหาร ที่สำคัญก็คือกำลังใจที่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และความร่วมมือในการเว้นระยะห่าง ซึ่งทำให้จังหวัดกาญจนบุรีสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ซึ่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้ง 8 รายก็ได้รับเชื้อมาจากพื้นที่อื่นๆ เป็นความสำเร็จของจังหวัดกาญจนบุรีที่ควบคุมการแพร่เชื้อได้ ขอแสดงความยินดีกับชาวจังหวัดกาญจนบุรีด้วย

ด้าน นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า สถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ดีขึ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ดำเนินการในการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ก็ได้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านออกให้ความรู้และแนะนำประชาชนในชุมชนให้สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ รวมทั้งยังได้มีการตรวจคัดกรองติดตามประชาชนในกลุ่มเสี่ยงเป็นประจำ และแนะนำไม่ให้ออกไปข้างนอก รวมถึงการปฏิบัติตัวเมื่อกักตัวอยู่ในบ้านอีกด้วย               

                                                                          

นอกจากนี้ น.พ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาก็มีความยินดีที่ได้ดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 5 ราย ซึ่งมี 1 รายที่มีอาการหนัก ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ ได้ดูแลรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลเป็นอย่างดี จนได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านในวันที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายสุดท้ายที่ส่งกลับบ้าน ทางโรงพยาบาลก็ได้เตรียมพร้อมรองรับการรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่ หากสถานการณ์ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ

                                                                           

นพ.รักษ์พงษ์ เวียงเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กล่าวว่าจากผู้ป่วยที่ได้รักษาจนหายแล้ว และศักยภาพในการดูแล ก็ขอให้ความมั่นใจกับชาวจังหวัดกาญจนบุรีว่าทีมแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สามารถดูแลคนไข้ได้แต่ก็ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ต้องได้รับการควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้ ในกลุ่มที่กลับบ้านไปแล้วโรงพยาบาลก็มีการตรวจให้ผลตรวจแล็บเป็นลบอย่างน้อย 2 ครั้งจึงจะคืนผู้ป่วยสู่ชุมชน ซึ่งผู้ป่วยทั้ง 5 รายก็ได้มีการเตรียมชุมชน และที่บ้านผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านได้โดยไม่แพร่เชื้อสู่ชุมชน

                                                                          


พญ.กิตติมา นพเก้ารัตนมณี นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กล่าวถึงการรักษาผู้ป่วยเคสหนัก โดยได้มีการใส่ท่อช่วยหายใจในการส่งต่อมารับการรักษา จากการทราบประวัติและตรวจรักษาพบว่ามีโรคแทรกซ้อน 3 โรค และจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ปอดเสียหายมาก ทางทีมแพทย์ได้รักษาโดยให้ยาจากทางกระทรวงสาธารณสุขที่ใช้ในการรักษา จนเชื้อเริ่มลดลง ผ่านไป 1 อาทิตย์ แต่ภาวะภูมิต้านทานได้ทำร้ายคนไข้ เนื่องจากมีเชื้อค่อนข้างเยอะ ทำให้มีปฏิกิริยาต่อร่างกายสูงมาก จากอาการปอดที่ดีขึ้นกลับมีอาการแย่ลง ซึ่งมีภาวะที่หนัก นอกจากจะทำลายปอดยังทำลายหัวใจ และตับไตด้วย ทางทีมแพทย์ได้ปรึกษากับอาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งขณะนั้นได้ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว จึงได้ให้การรักษาอย่างเต็มที่จนอาการของผู้ป่วยดีขึ้น โดยได้ให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด จนแน่ใจแล้วว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นสามารถกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านได้

                                                                           

และ นพ.อิทธิพล จรัลโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ ได้กล่าวถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 ราย รายแรกติดเชื้อมาจากสนามมวยที่กรุงเทพฯ เข้ารับการรักษาจำนวน 20 วัน หลังจากกลับบ้านต้องกักตนเอง แยกจากคนในครอบครัว จนครบ 30 วัน รายที่ 2 เป็นบุคลากรการแพทย์ จากการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อจากสนามมวย เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลา 5 วัน เนื่องจากอาการไม่รุนแรง หลังจากได้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านก็ได้กักตัวแยกจากครอบครัว จนครบ 30 วัน และรายที่ 3 เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เข้ารับการรักษาจนไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่มีอาการจากโรคประจำตัวและได้รับผลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องรับการรักษาจากภาวะแทรกซ้อนจนอาการดีขึ้น และขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้มีระบบการคัดกรอง หากพบไข้ก็จะแยกไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้เตรียมห้องรักษาผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาหากพบเชื้อไวรัสโควิด-19

                                                                            

                                                                            

วุฒิเดช ก้อนทองคำ / ธวัชชัย สุขุม / กีรติ ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง