พัฒนาฝีมือแรงงานนครปฐมระดมเครือข่ายเย็บหน้ากากผ้าเครื่องหมายกาชาด7.500อันเพื่อมอบให้สภากาชาดไทย

22 เม.ย. 2563


เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
นายสรรชัย​  ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย เรือนจำกลางนครปฐม นำไปเย็บ 2,000  อัน นำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 750  อัน

 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร 250  อัน บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด 2,000 อัน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 1,100  อัน วิทยากรเย็บหน้ากากครู ก .1,400 ชิ้น 

ร่วมใจกันตัดเย็บหน้ากากผ้าเครื่องหมายกาชาด จำนวน 7,500 อัน เพื่อมอบให้สภากาชาดไทยภายในสิ้นเดือนเมษายน แจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนสวมใส่ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19


คาดว่าจะเย็บแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนเมษายนนี้ นายสรรชัย​  ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16 นครปฐมกล่่าว


ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.นครปฐม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน