สีสันจุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย ชื่นชมทำหน้าที่ข้ามปีแบบ “คูณ 2“ เพื่อประชาชน

3 ม.ค. 2565


วันนี้ 3 ม.ค.2565 เวลา 14.00 น. นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า และหัวหน้าส่วนราชการฯ ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก และจุดบริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 พร้อมกับมอบสิ่งของ หน้ากากอนามัยเจลล้างมือ และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลัก และจุดตรวจรอง ในการปฏิบัติหน้าที่

 

 

 
ที่อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ปฏิบัติตามมาตรการระดับประเทศ แต่ต้องยอมรับว่าในปีนี้เป็นการเปิดประเทศหลังจากในปีที่ผ่านมา ผู้คนไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ ต่างจากปีนี้ ที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย เพียงแค่คุณฉีดวัคซีน และตรวจ ATK บวกกับมาตรการประกาศเปิดประเทศ จึงสามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศเช่นกัน การรับมือ สำหรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของพี่น้องประชาชน จึงเป็นเรื่องสำคัญในช่วง 7 วันอันตราย ที่ใครหลายคน กำลังมุ่งหน้าไปเพื่อจะมีความสุข ทั้งด้านการท่องเที่ยว หรือกระทั่งความสุขภายในครอบครัว ให้ผ่านพ้นไปได้ทั้งขาไปและขากลับ “ จุดบริการประชาชน ” จึงเกิดขึ้น

เมื่อมองย้อนไปในช่วง 3 ปีให้หลัง สมัยที่ยังไม่มีโรคโควิด-19 ระบาด การตั้งจุดบริการประชาชน จึงมุ่งเน้นไปในทิศทางการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ซึ่งตางจากทุกวันนี้ ที่ต้อง “ คูณ 2 “ ในการตั้งจุดบริการประชาชน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ต้องรับมือกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องมีการอำนวยความสะดวกในการตรวจเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ที่ในแต่ละจุดยังต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณะสุขเข้ามาทำหน้าที่ควบคู่กันไป เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจให้กับผู้เดินทางร่วมไปถึงประชาชนในพื้นที่

 

 

 


สำหรับการดำเนินการในช่วงปีใหม่ 2565 จะแบ่งออกเป็น ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์( ในช่วงวันที่1-21 ธ.ค. 2564) ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน (29 ธ.ค. 2564 - 4 ม.ค. 2565) และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน (5-11 ม.ค. 65) ทางด้านนายกรัฐมนตรี ยังขอให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงพบว่ามีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้อีกด้วย 

 

ภาพ/ข่าว : นที นิลกลัด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยภูมิ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน