อบต.สามร้อยยอด ปล่อยแถวป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

30 ธ.ค. 2564


 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่จุดตรวจบ้านพุน้อย ตำบลสามร้อยยอด นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวปฏิบัติหน้าที่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี ร.ต.ต.ธิติ เนตรสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เป็นผู้กล่าวรายงาน มีพ.ต.อ.สาโรจน์ พิมคุณากร ผกก.สภ.สามร้อยยอด เจ้าหน้าที่จาก ปภ.เขต 4 ,ตำรวจท่องเที่ยว ชรบ. และอสม.เข้าร่วมพิธี

ด้าน ร.ต.ต.ธิติ เนตรสว่าง นายก อบต.สามร้อยอด กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" มีการกำหนดช่วงควบคุม เข้มข้นระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565

 
เพื่อให้ประชาชน เดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล โดยมีมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ  มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม  มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนมุ่งเน้นลดพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

 


โดยบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน อาสาสมัคร จิตอาสาพระราชทานและองค์กรสาธารณกุศล เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด ควบคู่กับการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยหลังจาก นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอสามร้อยยอด กล่าวเปิดงานและทำพิธีปล่อยแถวขบวนรถ ซึ่งประกอบไปด้วย ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจภูธร สามร้อยยอด จุดพุน้อย ฝ่ายปกครอง และ ชรบ. โดยขับตระเวน ไปตามถนนเลียบชายหาดสามร้อยยอด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้นักท่องเที่ยว ได้มีความรู้สึกอุ่นใจ ที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้ชิด

 

พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา จ. ประจวบคีรีขันธ์

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน