อำเภอรัตนบุรี บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถึงบ้าน พร้อมจัดหน่วยให้บริการห้วงเทศกาลปีใหม่

27 ธ.ค. 2564


เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2564 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี รับรายงานผลการออกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในชุมชน และ ที่บ้านของผู้สูงอายุ ผู้พิการ พื้นที่ตำบลกุดขาคีม ซึ่งวันนี้ มีผู้เข้ารับบริการ จำนวนกว่า 250 ราย โดย นายธนิต สุวรรณภูสิทธิ์ ปลัดอำเภอประจำตำบล น.พ.กฤษฎา วันดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี นายสมศักดิ์ เผ่าสอน สาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี ร่วมกับ ผู้ยำชุมชน และ อสม. ออกให้บริการฉีดวัคซีน และ รณรงค์ให้ความรู้ รวมทั้ง ตอบข้อซักถามของประชาชนเพื่อให้ทุกคน ได้พิจารณาตัดสินใจเลือกรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตามเจตนารมณ์ของตนเอง เพื่อให้เป็นชุมชนที่ประชาชนมีภูมิต้านทาน ตามประกาศเจตนารมณ์หมู่บ้านปลอดโควิด-19

 
      นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน  พื้นที่ตำบลหนองบัวทอง ได้จัดเตรียมหน่วยบริการออกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ห้วงเทศกาลปีใหม่ โดย ว่าที่ ร.ต.สนทนา เทิดธีรธรรม ปลัดอำเภอประจำตำบลหนองบัวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองบัวทอง ร่วมกันเตรียมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวทอง ซึ่งได้แจ้งให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อเชิญชวนประชาชน ร่วมสร้างภูมิคุ้มกัน และ ส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง หมู่บ้านปลอดโควิด-19 ตามมาตรการฉีดวัคซีน ด้วยการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ทราบล่วงหน้าก่อนวันดำเนินกรรมให้บริการ โดย นายอำเภอรัตนบุรี จะเข้าเยี่ยมเยียนความเป็นอยู่ พร้อมนำหน่วยงานออกเดินรณรงค์และให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถึงที่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ให้ทั่วถึงครอบคลุมประชาชนทุกคน

 


      สำหรับ ในห้วงเทศกาลปีใหม่ หากมีประชาชนเดินทางกลับมาที่ภูมิลำเนา และประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อำเภอรัตนบุรี จะจัดหน่วยให้บริการ อำนวยความสะดวก ตามที่ได้รับการแจ้งประสานจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ได้เตรียมความพร้อมการตั้งด่านชุมชน เพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน


 

ขอบคุณข้อมูล / ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี

เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน