SCGPกาญจนบุรีจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ SCGPประจำปี 2564

22 ธ.ค. 2564


      วันนี้ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ SCGP กาญจนบุรี ประจำปี 2564 พร้อมด้วยนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี นายฑรัธ เหลืองสะอาด นายอำเภอท่าม่วง ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น โดยมีนาย สหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงงานวังศาลา นายวิจัย หอมศักดิ์์มงคล ผู้จัดการบริษัทไทยเคนเปเปอร์จำกัด(มหาชน)  คณะผู้บริหารและพนักงาน SCGP ให้การต้อนรับ ณ สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า “วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทาง SCGPกาญจนบุรีและหน่วยงานราชการได้มาออกกำลังกายเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี ซึ่งจะทำให้การทำงานของเรานั้นมีความสนิทแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ก็ต้องขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงงานวังศาลา และผู้บริหาร ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการกีฬา อีกทั้งยังช่วยพัฒนาสังคม และช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทั้งทางจังหวัดและภาครัฐ อย่างเสมอมาครับ  SCGP กาญจนบุรี ทั้ง 2 บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยืดหลักการทำงานองค์ประกอบ 8 ด้าน


คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกายภาพ ด้านบริหารจัดการ ด้านการสื่อสาร ด้านนวัตกรรม และเศรษฐกิจ หรือ Circular Economy โดยในด้านสังคมนั้น SCGP  เน้นการมีส่วนร่วม ส่งเสริมความรู้พัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมด้านกีฬา และส่งเสริมสุขภาพชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยในวันนี้ SCGP ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ SCGP ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความสามัคคีจากทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน ในอันที่จะนำมาซึ่งความสามัคคี และสร้างความร่วมมือ พัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป ด้านผลการแข่งขันนั้นทีมผู้ว่าใหม่ ชนะ ทีมขุนแผน SCGPกาญจนบุรี 3-0 คว้าแชมป์ไปครองในการแข่งขันครั้งนี้

กีรติ ก้อนทองคำ/ธวัชชัย สุขุม ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน