สีสันงานมรดกโลก พ่อเมืองกรุงเก่า ทำเก๋ นั่งตุ๊กๆ สัญลักษณ์เมืองกรุงเก่า เปิดเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งข้าราชการฝ่ายปกครอง

21 ธ.ค. 2564


ค่ำคืนงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก คืนที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั่งรถตุ๊กๆ สัญลักษณ์ของเมืองกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ามาภายในงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564  โดยมีพลขับกิตติมศักดิ์นายอรชุน เวชวงษ์ (ป๋าโด่) อดีต รองผบ.เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นคนขับให้นั่ง เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 16 อำเภอ
นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า การจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2564 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพล่งลูกทุ่งข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ริเริ่มจัดการประกวดตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 20 และ 25 ธันวาคม 2564 โดยมีอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ร่วมส่งนักร้องเข้าประกวดทั้งประเภทชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 32 คน


โดยกิจกรรมการดังกล่าว ได้จัดติดต่อกันมา 21 ปีแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่สร้างความสุขเพิ่มสีสัน ความบันเทิงให้เกิดขึ้นในการจัดงานฯ และยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่เพลงลูกทุ่งไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ อีกทั้งได้ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดกิจกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคี ความร่วมมือที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และรักษาความเป็นมรดกโลกให้ยั่งยืนสืบต่อไป

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวคมชัดลึกทั่วไทย ภาคกลาง

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน