สสจ.สุพรรณบุรี สร้างความเข้าใจ ฉีดวัคซีนแล้วทำไมถึงยังติดเชื้อโควิด19

21 ธ.ค. 2564


ที่ ห้องประชุมการบูร 1 สน.สสจ.สุพรรณบุรี  ศูนย์ปฏิบัติการฯ COVID - 19 จ.สุพรรณบุรี นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง สสจ.สุพรรณบุรี ผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข(Emergency Operation Center: EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 203/2564  เป็นประธานการประชุมติดตามการรายงานสถานการณ์ในแต่ละกลุ่มภารกิจที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งมอบหมายแนวทางเพื่อนำไปปฏิบัติงานแบบบูรณาเชิงรุก สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน “ฉีดวัคซีนแล้วทำไมถึงยังติดเชื้อโควิด19”
นพ.พรณรงค์ กล่าวว่า การป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนโดยทั่วไป นอกจากมาตรการ DMHTTA  D : Distancing เว้นระยะห่าง  M : Mask wearing สวมหน้ากาก H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ  T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19    A : Application Thai Chana   วัคซีนนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชน ซึ่งในปัจจุบันมีให้เลือกมากมายหลายบริษัท หลายกรรมวิธีการผลิต แต่ปัญหาสำคัญที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ ช่วงแรกของการมีวัคซีน เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน คือ  ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และประสิทธิภาพประสิทธิผล ที่จะได้จากการฉีดวัคซีน  ระยะเวลาที่ประเทศไทยเริ่มให้วัคซีนกับประชาชน ตั้งแต่เดือน ก.ค. ที่ผ่านมา เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่เกิดภูมิคุ้มกันโรคแล้ว

 


แต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่เนืองๆ นั่นก็คือ  “ ฉีดวัคซีนแล้วทำไมถึงยังติดเชื้อโควิด” ทำให้ประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านวัคซีน เกิดความเคลือบแคลงสงสัย อันอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของประชาชน ที่จะไม่รับวัคซีนป้องกันโรค เพื่อเป็นการค้นหาข้อเท็จจริง และสนับสนุนให้การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เดินหน้าต่อไป และมีความครอบคลุมสูงยิ่งขึ้น งานระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  จึงได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงาน

จากฐานข้อมูลโควิด-19 ของ สนง.สสจ.สุพรรณบุรี  พบว่าการตรวจวินิจฉัยโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR (ตรวจยืนยัน) ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 11 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา ที่ รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 มีตัวอย่าง Nasopharyngeal swab รวมทั้งหมด 6,214 ตัวอย่าง  ตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1,854 ราย ในจำนวนนี้ เมื่อจำแนกการรับวัคซีน พบว่า  ยังไม่ได้รับวัคซีน 1,380 ราย (ร้อยละ 74.43)   ได้รับวัคซีน 1 เข็ม  269 ราย  (ร้อยละ  14.51)   ได้รับวัคซีน 2 เข็ม 189 ราย  (ร้อยละ 10.20)            ได้รับวัคซีน 3 เข็ม 16 ราย  (ร้อยละ 0.86)  จากข้อมูลดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 แล้วยังมีโอกาสติดเชื้อโควิด19 อยู่จริง (ต้องค้นหา สาเหตุกันต่อไป) แต่การได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น การติดเชื้อจะลดลง และที่สำคัญ ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเลย ติดเชื้อโควิด19 มากกว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนถึง 3 เท่า

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน