มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

20 ธ.ค. 2564


 วันนี้ 20ธ.ค.2564 เวลาประมาณ 14.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเมืองสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีราษฎรผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 100 คน  เข้ารับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน รวมทั้ง นายอำเภอ จากทั้ง 17 อำเภอ เป็นผู้แทนในการรับเพื่อนำไปมอบให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ คนพิการทุพพลภาพ และ ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่ต่อไป

 
 สำหรับการนำผ้าห่มพระราชทานมอบต่อให้กับราษฎรในพื้นที่ นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี ในหน้าที่ของกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ กล่าวว่า ในวันที่ 22 ธ.ค.64 เวลา 09.00 น. ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรีได้กำหนดจัดพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน จำนวน 150 ผืน ให้กับราษฎร โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เป็นผู้แทนของราษฎรในการรับมอบ และ มอบให้กับราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยหนาว โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบรมราชูปถัมภ์แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ แก่พสกนิกรผู้เดือดร้อนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เสมอมา

 


 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยราษฎรที่ประสบภัยหนาว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้กับราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอากาศหนาวเย็น และ เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย

 

 

ขอบคุณข้อมูล / ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี

เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน