อำเภอรัตนบุรี จัดกิจกรรม “RunForUnity วิ่งรวมใจไทยเป็นหนึ่ง” เสริมสร้างความสามัคคี และ ความรักแผ่นดินไทย

18 ธ.ค. 2564


วันนี้ 18 ธ.ค.64 เวลา 06.10  น. ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม "RunForUnity" วิ่งรวมใจไทยเป็น หนึ่ง” ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ และ ภาคประชาชน โดย ชมรมรักสุขภาพอำเภอรัตนบุรี มีระยะทางวิ่ง ประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ออกกำลังกายสร้างสุขภาพกายใจที่ดี ในช่วงสถานการณ์แพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อโควิด-19 และ ทุกคนยังได้ร่วมกันเป็นเครือข่ายจัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ สร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน ปลูกฝังความมีวินัย ความสุจริต ให้กับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เพื่อร่วมใจกันพัฒนาประเทศไทยต่อไป

 

 
สำหรับรูปแบบกิจกรรมในวันนี้ มีการสวมใส่ชุดสีฟ้า มีลวดลายธงชาติไทย เพื่อแสดงออกสื่อสัญลักษณ์ถึงความรัก หวงแหน แผ่นดินถิ่นเกิด และ แสดงออกถึงความภาคภูมิใจที่อยู่ภายใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

 

ภาพ /ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี

เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน