พัฒนาการสังขละบุรี เสริมชุมชนสร้างรายได้สู่ครัวเรือน ขจัดความยากจน

15 ธ.ค. 2564


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่15 ธันวาคม 2564 นางวิไลลักษณ์ คำมูลอินทร์ พัฒนาการอำเภอสังขละบุรี พร้อมด้วย นางสาววาริสสา โพธิ์พันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างอาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านจะแก หมู่ที่ 6 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
กิจกรรมดังกล่าวการย้อมด้ายทอผ้าจากสีธรรมชาติ โดยใช้เปลือกมะม่วงป่า และใบคริสต์มาส ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  โดยทีมงานวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ในรูปแบบการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริง แก่ครัวเรือนยากจนตามเป้าหมาย จำนวน 20 คน   
 การส่งเสริมและสนับสนุน สร้างรายได้ที่มั่นคงให้ครัวเรือนมีความรู้ รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สามารถปฏิบัติอาชีพได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอย่างมั่นคงยั่งยืน รวมทั้งยังสามารถต่อยอดสู่การรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็ง


ในโอกาสนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี ขอขอบคุณ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุน การเดินทางในครั้งนี้ 


นายจิตรภานุ ทองผาภูมิพรทวี จังหวัดกาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน