สสส.จัดงานเสวนาห้องเรียนสู้ฝุ่น พูดคุยหาแนวทางแก้ปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน

10 ธ.ค. 2564


เจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากสิ่งแวดล้อมและภาครัฐ จัดงานเสวนาห้องเรียนสู้ฝุ่น พูดคุยหาแนวทางแก้ปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน โดยมีผู้อำนวยการและครูจากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ลำพูน เข้าร่วมรับฟังการเสวนา โดดยในช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ห้องเรียนสู้ฝุ่นตามฐานต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับฝุ่น PM 2.5 เพื่อให้ครูที่เข้ารวมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและให้ความรู้กับเด็กนักเรียนรวมถึงชุมชนของตนเอง
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) กล่าวว่า มลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM2.5 เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศที่สะสมมานานกว่า 15 ปี  ตอนนี้ เร่งสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่คนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะ กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยพัฒนาโครงการสร้างองค์ความรู้สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาด้านสุขภาพ เกิดเป็นนวัตกรรม "ต้นแบบห้องเรียนสู้ฝุ่น" ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แพร่ และแม่ฮ่องสอน รวม 30 โรงเรียน ในปี 2563 ผลการดำเนินงานโครงการ ห้องเรียนสู้ฝุ่น ถือว่าประสบความสำเร็จในการให้ความรู้และตระหนักถึงปัญหา ต่อยอดไปสู่การสร้างความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ปัญหาการเผาในที่โล่งหรือจุดความร้อนสะสมลดลง จึงเตรียมเร่งขยายผลโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มอีก 140 แห่งทั่วประเทศภายในปี2565 

 


สำหรับห้องเรียนสู้ฝุ่น จะเป็นการทำความเข้าใจง่ายๆให้กับนักเรียน อย่างเช่น ให้คุณครูในพื้นที่ที่ประสบปัญหาฝุ่นควัน เพิ่มหลักสูตร "ห้องเรียนสู้ฝุ่น" ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ให้เด็กๆ สามารถอ่านค่าฝุ่น จากเครื่องวัดค่ฝุ่น และติดธงสีต่างๆ ไว้ ว่าค่าฝุ่นระดับใดที่จะอยู่ในเกณฑ์อันตรายหรือสามารถงดหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ โดยจะให้ในแต่ละวันมีการนำธงสีติดไว้ประจำโรงเรียน เพื่อบอกสถานะค่าฝุ่น  และสอนเรื่องการไม่เผาในที่โล่งนำความเข้าใจไปส่งต่อผู้ปกครอง แนะนำการทำจัดวัชพืชด้วยการหมักทำปุ๋ยทดแทนการเผา เพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นควันในพื้นที่อย่าง

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน