ศรีสะเกษ 8 พระนักพัฒนาเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนาสังคม เสนอให้เพิ่มทุเรียนภูเขาไฟเข้าในคำขวัญของ จ.ศรีสะเกษ

5 ธ.ค. 2564


เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเขตอภัยทานหนองเข็งน้อย หมู่ที่ 10 บ้านหนองเข็งน้อย  ต.กฤษณา  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ  นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  เครือข่ายภาคประชาสังคม  จ.ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการประชุมเสวนา เรื่อง กระบวนการส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมสำหรับนักศึกษาด้วยหลัก"บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน  และราชการ) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564  วันชาติ  วันพ่อแห่งชาติ และวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2564  โดยมีการปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาสู่น้ำ   มีเครือข่าย ทสม.พี่น้องจิตอาสา ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน  นักศึกษา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการ "เสวนาแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์การทำงานเพื่อพัฒนาสังคม" มีผู้ร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ ประกอบด้วย 1. เจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ (พิมล ญาณวิมโลคำเครื่อง ป.ธ.9)  เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน สหรัฐอเมริกา 2 .พระครูจันทสารพิมล เจ้าคณะอำเภอพยุห์  3.พระครูบวรสังมรัตน์ อนุตุตโร เจ้าอาวาสวัดจำปา รองเจ้าคณะ  อ.กันทรารมย์ 4. พระมหาสนอง  ขนฺติธโร ป.ธ.9. เจ้าอาวาสวัดศิริวราวาส รองเจ้าคณะ  อ.กันทรลักษ์  5. พระครูไพโรจน์อินทสาร   เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง รองเจ้าคณะ  อ.ภูสิงห์  6. พระครูบุญสถิตย์  ปัญญาวโร  ประธานสงฆ์พุทธอุทยานสถานธรรมดอนแก้วห้วยวะ อดีตเจ้าคณะ  อ.หนองสูง  จ.มุกดาหาร 7. พระครูอรุณ ปุญ โญภาส   เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ  8. พระบุญมี เตชะธัม โม ประธานสงฆ์วัดป่าหนองม่วง  9. ครูใหญ่ทิวา  รุ้งแก้ว  ครูใหญ่ประเทศไทย  เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

 

 

 

 

 
เจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ (พิมล ญาณวิมโลคำเครื่อง ป.ธ.9)  เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน สหรัฐอเมริกา  กล่าวว่า  การจัดเสวนาครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก  เนื่องจากว่า มีการระดมความคิดเห็นของพระสงฆ์มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันประการณ์ในการที่จะร่วมกันพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง อาตมาภาพเห็นว่า  การเสวนาในครั้งนี้ ไม่ควรที่จะเป็นเพียงการพูดคุยกันในระดับฐานราก  เราควรที่จะมีการสะท้อนความคิดเห็นไปยัง ส.ส.หรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรที่จะมารับทราบสรุปผลการเสวนาในครั้งนี้ เพื่อจะได้เป็นแนวคิดข้อมูลในการเพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

 

 

 


พระบุญมี  เตชะธัมโม ประธานสงฆ์วัดป่าหนองม่วง กล่าวว่า  การที่มีน้ำท่วมในเขตพื้นที่  จ.ศรีสะเกษ  ในปีนี้นั้น  เป็นผลมาจากการจัดการน้ำโดยไม่คำนึงถึงธรรมชาติการไหลของน้ำ  เช่น ลำห้วยคล้า  บริเวณ  ต.สะเดาใหญ่  ที่เป็นร่องน้ำเดิมนี้ หากไม่มีการไปถมคลองจะไม่สร้างความเดือดร้อนแถวบริเวณเส้นทางที่น้ำไหลผ่าน เพราะว่าที่ตำบลสะเดาใหญ่ไม่ได้ทำบล็อกคอนเวิร์สเอาไว้เหมือนเดิม แต่ก่อนเป็นร่องน้ำเดิมเค้าเรียกว่า ห้วยจามร แต่เดี๋ยวนี้ห้วยจามรมันหายไป เนื่องจากมีการออกโฉนดทับที่สาธารณะ จึงทำให้มีปัญหาทำให้น้ำไปท่วมห้วยแฮดในเขตของ  ต.ไพรบึง  ต.พยุห์  และในเขต  อ.เมืองศรีสะเกษ  ก็เกิดจากการที่เราบริหารจัดการน้ำผิดพลาดที่  ต.สะเดาใหญ่  และที่  ต.ดองกะเม็ด อาตมาภาพอยากให้เอาจริงเอาจังคือให้มีคลองน้ำเดิม ห้วยเดิมให้เปิดเหมือนเดิมจาก  ต.สะเดาใหญ่  ลงมาที่  ต.ตะเคียนแล้วที่  ต.ดองกำเม็ด  มาถึง  ต.หัวเสือ ถ้าตรงนี้เปิดคลองน้ำได้น้ำจะไม่ท่วมเหมือนปี 2564 จะไม่มีปัญหาเลยและน้ำที่ห้วยคล้าตรงนี้น้ำจะไม่ไปท่วมไร่นาแม้แต่รายเดียว น้ำจะไหลลงไปสู่  อ.เมือง  แล้วก็จะจบไปเลย  เราไปพาสน้ำออกไปเยอะ แต่ห้วยคล้าไม่มีน้ำ  ห้วยแฮดน้ำจะไหลลงจาก  อ.ภูสิงห์  อ.ขุขันธ์  จนไปถึงประเทศเวียดนาม แต่ห้วยคล้านี่โดนบล็อกน้ำ  น้ำไหลผ่านไปเป็นเดือนไม่มีน้ำในเขตของ ต.สำโรงตาเจน  ต.ศรีสำราญ  ต.กฤษณา  ผ่านไปถึง  อ.วังหิน  ไม่มีน้ำเลยเนื่องจากการบริหารจัดการน้ำที่ผิดพลาด

พระครูอรุณ  ปุญโญภาส  เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ กล่าวว่า แถว  อ.ขุนหาญ  อ.กันทรลักษ์ และ  อ.ศรีรัตนะปลูกทุเรียนกันมาก อาตมาภาพจึงเห็นว่า เราควรต้องเพิ่มคำว่า ทุเรียนภูเขาไฟ เข้าไปในคำขวัญของ  จ.ศรีสะเกษ เพราะว่าทุเรียนภูเขาไฟเป็นทุเรียนที่อร่อยมาก กรอบนอก นุ่มใน กลิ่นไม่ฉุน ละมุนลิ้น นี่คือทุเรียนภูเขาไฟของ  จ.ศรีสะเกษ อาตมาภาพจึงอยากให้เพิ่มคำคำขวัญ  จ.ศรีสะเกษว่า ศรีสะเกษ  แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน  หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี  มีทุเรียนภูเขาไฟ  ขอเจริญพร

 

 

 

 

 

 

ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน