ผญ.ดวงดาว พร้อมผู้ช่วยและชาวบ้านร่วม50คนร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

4 ธ.ค. 2564


    วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00น นางดวงดาว เหมือนมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านหนองขี้แลด ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมผู้ช่วยและผู้นำชุมชนและชาวบ้านรวม 50 คนได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดถนนและตัดหญ้าข้างคลอง ซอย ตัดต้นไม้ที่ยื่นออกถนนบริเวณหมู่ที่ 9ตำบลตะคร้ำเอนระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ
คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน


เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9) นางดวงดาว  เหมือนมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 บ้านหนองขี้แลดตำบลตะคร้ำเอนจึงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณซึ่งหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9)กีรติ ก้อนทองคำ/นิติธาดารัตน์ เคนจิ ภาพ/ข่าว ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน