กองทัพเรือ โดย หน่วยรบต่อสู้อากาศยาน สอ.รฝ.เปิดฝึกบูรณาการ ดำรงความพร้อมรบสูงสุด ประจำปี 65

1 ธ.ค. 2564


เมื่อวันที่ 30 พ.ย.64 กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) เป็นประธานเปิดการฝึก สอ.รฝ.บูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 22 พ.ย.- 9 ธ.ค.64 โดยมี นาวาเอก ณัฐพงศ์ ปานโสภณ รองผู้บัญชาการฯ ในฐานะ ผู้อำนวยการ กองอำนวยการฝึก นำกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ แถวรับการตรวจความพร้อม ณ หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 
การฝึก สอ.รฝ.บูรณาการ เป็นภารกิจที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กำลังพล และยุทโธปกรณ์ มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ตลอดจน พัฒนาขีดความสามารถด้านกำลังรบ สร้างเสริมประสบการณ์ ให้เกิดความชำนาญ ทั้งด้านองค์บุคคล องค์ยุทธวิธี การเฝ้าตรวจรายงาน การสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง การยิงอาวุธประจำหน่วย ป้องกันภัยทางอากาศและรักษาฝั่ง ให้กำลังพลในทุกระดับสามารถปฏิบัติงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามแผนการฝึกที่ว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น”


พลเรือตรี สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กล่าวว่า สอ.รฝ.ถือเป็นหน่วยกำลังรบหลักที่ดำรงแสนยานุภาพของกองทัพเรือ ในการป้องกันภัยทางอากาศและรักษาฝั่ง การฝึกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้หน่วยดำรงความพร้อมรบสูงสุด สามารถสนองในทุกภารกิจ และเป็นไปตามเจตนารมณ์นโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง

ภาพ/ข่าว ณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์ / พัชรพล ปานรักษ์ / ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ชลบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน