รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประดับเครื่องหมายยศให้ข้าราชการในสังกัด

30 พ.ย. 2564


วันนี้ 30 พ.ย.64 พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ในสังกัด โรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 27 นาย ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

โดยมีข้าราชการในสังกัด ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย เป็นว่าที่ นาวาโท 4 นาย เป็นว่าที่ นาวาโทหญิง 10 นาย เป็นว่าที่ นาวาตรีหญิง 1 นาย เป็นว่าที่ เรือโทหญิง 9 นาย เป็นว่าที่ เรือตรี จำนวน 1 นาย เป็นว่าที่ เรือตรีหญิง จำนวน 1 นาย รับคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงชื่อ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และเป็น พันจ่าเอกหญิง 1 นาย รับคำสั่งผู้บัญชาการทหารเรือ ลงชื่อ พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 และ 1 พ.ย.64 เป็นต้นไป
สำหรับการประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นในครั้งนี้ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.2479 ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม และคำสั่งกองทัพเรือ มอบอำนาจให้ทำการแทนและสั่งการในนามของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และทำการแทนและสั่งการในนามของผู้บัญชาการทหารเรือ เลื่อนยศนายทหาร สัญญาบัตร และนายทหารประทวน ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร จึงได้ประกอบให้มีพิธีการประดับเครื่องหมายยศ ดังกล่าว

 


พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า การที่ทหารทุกนายได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เนื่องมาจากที่ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เอาใจใส่ต่อหน้าที่การงาน ขยันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ จึงทำให้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และเมื่อได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นแล้ว หน้าที่ความรับผิดชอบที่ทางราชการมอบให้ก็จะสูงตามไปด้วย จึงอยากให้ทหารทุกนายหมั่นศึกษาหาความรู้ ความชำนาญ


เพื่อนำมาพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ทางราชการมอบให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และภายหลังจากประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศเรียบร้อยแล้ว ได้มีญาติตลอดจนผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ตลอดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ศูนย์ข่าว คมชัดลึก ภาคตะวันออก
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน