ปสม.2 สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่มหาชัย ศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานกับสิทธิมนุษยชน

30 พ.ย. 2564


ปสม.2 สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่มหาชัย ศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานกับสิทธิมนุษยชน ด้าน “ผอ.สมพงษ์”วอนคนไทยหยุด!แบ่งแยกเป็นพลเมืองชั้นรอง ให้ดูที่ศักยภาพ

วันที่ 29  พฤศจิกายน นายณรงค์  รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม) รุ่นที่ 2 ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน(LPN) อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ทั้งนี้ มีเวทีเสวนาหัวข้อ “การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานกับสิทธิมนุษยชนที่จับต้องได้” โดย นายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร นายสมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน(LPN) คุณดาวเรือง เลขวรนันท์ ที่ปรึกษา บริษัท ซีแอลเอ็มวี สมาร์ท เวิร์คเกอร์ จำกัด และคุณ Ko Ko Naing ผู้แทนแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเสวนา

นายสมพงษ์ สระแก้ว กล่าวว่า ทางมูลนิธิเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN ) มีเป้าหมาย คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ ส่งเสริมการรับรู้และเข้าถึงสิทธิ์ที่พึงจะได้รับ แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามมีศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ทัดเทียมคนไทย จึงอยากให้คนไทยเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนมุมมอง ที่ว่ากลุ่มแรงงานข้ามชาติเป็นพลเมืองชั้นรองของสังคม


“เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็น ควรดูที่สติปัญญา ความสามารถ ทักษะ และดึงศักยภาพของเขามาใช้ อยากให้คิดเป็นพี่เป็นน้อง และมีกฎหมายที่เท่าเทียมกัน เพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถพึ่งพาตนเองได้” ผอ. มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน กล่าว

ภาพ/ข่าว ศูนย์ข่าว คมชัดลึก ภาคตะวันออก
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน