ประธานสภาวัฒนธรรมฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วิกฤติโควิด-๑๙ มอบถุงยังชีพ(มีคลิป)

29 พ.ย. 2564


นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ปั่นน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทีน้ำท่วม- วิกฤติ โควิด-๑๙มอบถุงยังชีพจำนวน ๒,๒๐๐ครอบครัว

เมื่อวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๓๐.น  ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย ปรเมศว์  งามพิเชษฐ์
นาย  มานะ ยามาคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา
นาย รัตนชัย สุทธิเดชานัย ประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
นาย วิรัตน์ จอยจินดา ประธานชุมชนซอยก่อไผ่ 

 คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ท่านที่ปรึกษา คณะสภา
วัฒนธรรมเมืองพัทยา ทุกท่าน คณะทำงานนายกเมืองพัทยา ทั้ง ๔ เขต และ ประธานชุมชน ๔๒ ชุมชน ร่วมประชุม
กับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุม "โครงการ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-โควิด-๑๙"
เพื่อปรึกษาหารือ โครงการ “ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-วิกฤตโควิด – ๑๙”
(โดยดำริ ท่านผู้ช่วย รมว.กระทรวงวัฒนธรรม)

 
เนื่องด้วยพัทยาเป็นหนึ่งใน ๒๙ จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดประชาชนจึงได้รับผลกระทบจาก
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โควิด-๑๙ จากภาครัฐโดยตลอดหลายครัวเรือนไม่สามารถประกอบอาชีพ หารายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายประจำวันบวกกับภาวะน้ำท่วมเข้ามาซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเมือง พัทยาถึงแม้จะมีมาตรการเยียายาจากภาครัฐและเมืองพัทยาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการดำรงค์ชีวิตที่ขาดรายได้มาอย่างยาวนาน

 

ชลบุรี

เพื่อเป็นการลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับความทุกข์ร้อน
สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จึงได้กำหนดจัดโครงการ “ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-วิกฤต โควิด-๑๙” โดยมีกำหนดเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยจะมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน ๒,๒๐๐ ชุด ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน ๒,๒๐๐ ครัวเรือน

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ / เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.ชลบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน