ชาวอยุธยา ตื่นตัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. คึกคัก ปิดหีบคาดว่าเกิน 80%

28 พ.ย. 2564


ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระบุ ภาพรวมการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมาก พร้อมเชิญชวนพี่น้องออกมาใช้สิทธิ์เลือกคนดีมาบริหารพื้นที่ได้จนถึง 17.00 น.

วันที่ 28 พ.ย.64   นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2564 ที่วัดทรงกุศล เขตเลือกตั้งที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 6  ตำบลเกาะเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการหรือหน่วยงานรัฐออกให้มาไว้ด้วย จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง วัดทองบ่อ วัดชีปะขาว และหน่วยเลือกตั้งอื่นๆ ตามลำดับ

เสียง นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้าน นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า วันนี้(28 พ.ย.64) มาตรวจความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานว่า การเตรียมการเลือกตั้งให้กับประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเปิดหีบตามเวลาที่กำหนดตั้งแต่ 08.00 น. ขณะนี้มีประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วกว่าร้อยละ 30 และยังไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผิดกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณร้อยละ 80 ส่วนผู้ที่สมัครทั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. ก็รักษากติกาปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเลือกตั้งได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้มาใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17.00 น. เพื่อเลือกคนดีมาบริหารพื้นที่ต่อไป

เสียง นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยนายกิตติวีร์ มุตตาหารัช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าพบว่า ประชาชนตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์ เป็นจำนวนมาก  โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการเลือกตั้งทั้งสิ้น 121 ตำบล  1,150 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งคาดการณ์จะมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  และจะนับคะแนนเสร็จสิ้นไม่เกิน 21.00 น. โดยทุกหน่วยจะมีเจ้าหน้าที่ อสม มาคอยคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ที่หน่วยเลือกตั้งทุกแห่ง

 

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าว คมชัดลึกทั่วไทย ภาคกลาง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน