ไทย-กัมพูชา ประชุมร่วม 3 จังหวัดชายแดน เพื่อเปิดด่านชายแดน 2 ประเทศ กลางเดือน ธ.ค.นี้(มีคลิป)

26 พ.ย. 2564


ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและ ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย และพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ประชุมร่วมกัน 3 จังหวัด ชายแดน เพื่อเปิดด่านชายแดนระหว่าง 2 ประเทศ ภายในวันที่ 15 หรือ 16 ธ.ค.64 นี้

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 25 พ.ย.64 นายปริญญา โพธิสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ฝ่ายไทย และ นายอุม เรียไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย และนายซก รู ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ฝ่ายกัมพูชา ได้ประชุมหารือข้อราชการร่วมกันในการกำหนดมาตรการอนุญาตให้ชาวกัมพูชา เดินทางเข้ามาในประเทศไทยที่ห้องประชุมด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุป โดยขอให้มีการเปิดด่านชายแดน จ.สระแก้ว – จ.บันเตียเมียนเจย ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ บ้านคลองลึก–ปอยเปต อ.อรัญประเทศ , บ้านเขาดิน–บ้าน กม.13 อ.คลองหาด  และจุดผ่อนปรนทางการค้า 2 แห่ง คือ บ้านหนองปรือ–อ.มาลัย อ.อรัญประเทศ และบ้านตาพระยา–บ้านบึงตะกวน  อ.ตาพระยา

ทั้งนี้ ยังเสนอให้ชาวกัมพูชาเข้ามาทำงานด้านการเกษตร ตัดอ้อย ในพื้นที่ จ.สระแก้ว ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยให้นายจ้างมารับแรงงานชาวกัมพูชาที่ชายแดนโดยให้กักตัวในไร่อ้อย พร้อมกับทำงานตัดอ้อยไปด้วย ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานไปพื้นที่อื่น ถ้าหากจะเคลื่อนย้ายจะต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนส่วนแรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาค้าขายในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ฝ่ายกัมพูชาขอให้เข้ามาได้ประมาณวันละ 6,000 คน แต่ฝ่ายไทยให้เข้ามาได้วันละ ประมาณ 3,000 คน นอกจากนั้น ยังต้องการให้ชาวกัมพูชาสามารถนำรถเข็นบรรทุกสินค้าเข้ามาในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้ด้วย
นอกจากนั้น การประชุมยังได้เสนอให้ชาวกัมพูชาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศไทยอย่างเข้มงวด เช่น ต้องผ่านการฉีดวัคซีน ,การตรวจ ATK หาเชื้อโควิด ถ้าหากพบว่า ติดเชื้อจะไม่ให้เข้าประทศไทย ,ต้องทำประกันสังคม หรือประกันสุขภาพ โดยให้สาธารณสุข จ.สระแก้ว ดำเนินการเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวไทย-กัมพูชาในพื้นที่ จ.สระแก้ว ให้ครอบคลุมถึง 70% และให้ทำแผนเผชิญเหตุ หากเกิดการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ขึ้นมาอีกจากการเปิดประเทศ, เร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโควิด 19 หรือ COVID Free Setting ให้กับสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค และให้คณะกรรมการการค้าชายแดนปรับมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ SOP (Standard Operation Procedure) ภายใต้การควบคุมและป้องกัน COVID-19 อย่างเข้มงวด กรณีการเปิดให้ชาวกัมพูชาเข้ามาค้าขายในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สระแก้ว

อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ เป็นการนำผลประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยด้านกัมพูชาของ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 22 พ.ย.64 มาเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย และผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ฝ่ายกัมพูชา ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะของฝ่ายกัมพูชา เพื่อให้เห็นชอบร่วมกัน จากนั้นฝ่ายไทย จะนำข้อมูลเสนอให้ ศบค.ชุดใหญ่ และฝ่ายกัมพูชา จะนำเสนอให้รัฐบาลกัมพูชา พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่า จะเปิดชายแดน ภายในวันที่ 15 หรือ 16 ธ.ค.64

ภาพ/ข่าว ยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก ประจำ จ.สระแก้ว
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน