ประชาสัมพันธ์อยุธยา จัดประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

25 พ.ย. 2564


 วันที่ 24 ธ.ค.2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดยมี นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมประชุมหารือบริหารจัดการประเด็นในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชน เชื่อมโยงกับเรื่องสื่อที่สำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 11 เรื่อง ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ  ในรูปแบบการประชุมจิบน้ำชากาแฟ

 
สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นายเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์พระนครศรีอยุธยา นายสฤษดิ์ เอกยะติ อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายเกียรติยศ ศรีสกุล ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนพระนครศรีอยุธยา นายธวัชชัย นิมา ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิชัย เฉลยจิตร อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)/ผู้จัดรายการเสียงตามสาย พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


โดยที่ประชุมได้รับทราบเรื่องสารที่สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ 1) การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับการเปิดประเทศในปี พ.ศ.2565  2) การพัฒนาทักษะอาชีพและการจัดหาตำแหน่งงานใหม่เพื่อความพร้อมต่อความต้องการหลังโควิด-19  3) ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการสถานการณ์วิด-19 แบบเชิงรุก 4) ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตแบบ New Normal เพื่อใช้ชีวิตกับโควิด-19 ในระยะยาว 5) การบริหารจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าว 6) ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย 7) การปราบปรามทุจริต และความโปร่งใสของรัฐ และเรื่องสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) APEC 2022 & Hub Thailand ศูนย์กลางของนานาประเทศ 2) Tech and Innovation นวัตกรรมไทย ไฮ – เทคโนโลยี 3) Health Care สาธารณสุขไทยในระดับโลก 4) Thai Culture…Universal Soft Power วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากล

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวคมชัดลกทั่วไทย ภาคกลาง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน