อ่างทอง ในหลวงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ปรับเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวร

24 พ.ย. 2564


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 พ.ย. 64  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  นาย วีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ที่ทรงพระราชทานให้กับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ปรับสถานศึกษา  เป็นโรงพยาบาลสนาม  หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19)  โดยมี นาย มงคล  รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  และผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง  ประกอบด้วย 1. โรงเรียนวัดไทรย์ (เกษมจริยคุณ)  2. โรงเรียนวัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)  3. โรงเรียนวัดโพธิ์ทูล  4. โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)  5. โรงเรียนวัดเอกราช (ประชารัฐนุกูล)  และ 6. โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม  ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี

อ่างทอง ในหลวงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ปรับเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรด้าน นาย วีระศักดิ์  กล่าวว่า  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์  เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัด  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ปรับสถานศึกษา  เป็นโรงพยาบาลสนาม  หรือสถานที่กักตัว  หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งมีภาระค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องชำระค่าสาธารณูปโภค  ค่าใช้จ่าย  ซ่อมแซม  ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิม  เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 5 โรงเรียน  และสถานศึกษาในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จำนวน 1 โรงเรียน

อ่างทอง ในหลวงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ปรับเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวร

โดยการนำเงินพระราชทานดังกล่าวที่ได้รับไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน  อาทิ  ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือดำเนินการของสถานที่กักตัวและศูนย์พักคอย  เช่น  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าใช้จ่ายซ่อมแชม  ปรับปรุงอาคาร  ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่  ห้องน้ำ  และเป็นค่าเครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์  วัสดุทางการแพทย์  เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา  เป็นต้น  ด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่าน  ที่มีต่อพสกนิกร  ทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  สามารถเข้าถึงการรักษาที่ดี  มีคุณภาพ  ได้รับการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างเท่าเทียม  ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างหาที่สุดมิได้

​​​​​​

ภาพ/ข่าว : กนกศักดิ์  แสงตระการ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.อ่างทอง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน