เทศบาลตำบลบ้านแหลม สืบสานงานประเพณี "ตักบาตรกลางน้ำ" สะท้อนวิถีชีวิตชุมชน (คลิป)

21 พ.ย. 2564


ที่ จ.สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดงานบุญประเพณีตักบาตรกลางน้ำ ประจำปี 2564  โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อ.บางปลาม้า  คณะกรรมการวัดป่าพฤกษ์ เทศบาลตำบลบ้านแหลม วัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรม จ.สุพรรณบุรี ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลบ้านแหลม จัดขึ้น ณ วัดป่าพฤกษ์ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า โดยมีนายปรีชา น้อยอุทัย นากเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการัดงาน มีนายปรีชาทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางณภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี นายจตุพร อุ่นวิจิตร สอบจ.เขต 3 อ.บางปลาม้า นางนุชจรินทร์ อุ่นวิจิตร กำนันตำบลบ้านแหลม ประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมพิธีจำนวนมาก

เทศบาลตำบลบ้านแหลมสืบสานงานประเพณีตักบาตรกลางน้ำ1เดียวของไทยวัตถุประสงค์การจัดงานประเพณีตักบาตรกลางน้ำเพื่อสืบสานประเพณีตักบาตรกลางน้ำ สะท้อนถึงวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำภาคกลางที่เลื่อมใสในพุทธศาสนา ที่ยืดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมากว่า 100 ปี ภายในพิธีโดยมีพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณแพที่จัดไว้กลางแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดป่าพฤกษ์ จากนั้นพระสงฆ์ สามเณรจะนั่งเรือพายเป็นขบวนออกมารับบิณฑบาตสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร คาว หวาน ข้าวสาร และอาหารแห้ง จากประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มีจิตศรัทราทำบุญใส่บาตร โดยชาวบ้าน ประชาชนและนักท่องเที่ยว พายเรือมาใส่บาตรพระสงฆ์ สามเณร นักท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งจะมาใส่บาตรที่ท่าน้ำหน้าวัดป่าพฤกษ์

เทศบาลตำบลบ้านแหลมสืบสานงานประเพณีตักบาตรกลางน้ำ1เดียวของไทย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการย้อนยุควิถีชีวิตของชาวบ้านสมัยโบราณ ที่อาศัยอยู่สองริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ชมศึกษาหาความรู้และได้ช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่อันดีงามนี้เอาไว้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตแห่งสายน้ำชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้พร้อมใจกันแต่งกายชุดไทยย้อนยุคหรือแต่งกายด้วยผ้าไทย และได้ช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ใช้วัสดุธรรมชาตีในการทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นักท่องเที่ยวและประชาชนซึ่งนอกจากเป็นคนในพื้นที่แล้วยังมีจำนวนมากที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่มาร่วมงานประเพณีตักบาตรกลางน้ำครั้งนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกตื่นเต้นบางคนบอกไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนับเป็นบุญที่ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามทุกคนที่มาร่วมงานครั้งนี้ต่างสวมใส่แมสก์ หน้ากาอนามัยกันทุกคน

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก มงคล สว่างศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน