สุดระทึกสื่ออาวุโสเมืองคอนใจกล้าทดสอบเตียงลอยน้ำกลางแม่น้ำใหญ่-ในพิธีส่งมอบเตียงลอยน้ำสำหรับผู้ป่วยติดเตียงสู้ภัยน้ำท่วม

21 พ.ย. 2564


               สุดระทึกสื่อเมืองคอนใจกล้าทดสอบเตียงลอยน้ำกลางแม่น้ำปากนคร-ในพิธีส่งมอบเตียงลอยน้ำสำหรับผู้ป่วยติดเตียงสู้ภัยน้ำท่วม-เปิดนวัตกรรมเตียงลอยน้ำจากขวดพลาสติกและตะกร้าผลไม้สามารถใบ้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูง

                (21 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ท่าน้ำวัดนางพระยา ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายวิทยา เขียวรอด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) กำหนดการกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านคัดแยกขยะและการจัดการขยะ และส่งมอบนวัตกรรมเตียงลอยน้ำสำหรับผู้ป่วยติดเตียง” ซึ่งได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรม จาก พญ.เจริญตา อัศวผดุงสิทธิ์ และ นายพชร อัศวผดุงสิทธิ์  โดยมี ผศ.ดร.ดำรงค์พันธ์ ใจห้าว     วีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และพระครูปลัดบุญฤทธิ์ วิชฺชาธโร เจ้าอาวาสวัดนางพระยา พร้อมนางสุภาพ ขุนศรี ส.อบจ.เขต อ.เมือง นครศรีธรรมราช  นายสุรชัย ไล่ชะพิษ กำนันตำบลปากนคร นายสุนทร บรรจุสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ปากนคร รวมทั้ง พญ.เจริญตา อัศวผดุงสิทธิ์ และนายพชร อัศวผดุงสิทธิ์  ผู้คิดค้นและถ่ายทอดนวัตธรรมเตียงลอยน้ำสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ผศ.ดร.ดำรงค์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์  กล่าวว่าในนามของผู้รับผิดชอบดูแลโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล  1 มหาวิทยาลัย) ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรม“นวัตกรรมเตียงลอยน้ำสำ หรับผู้ป่วยติดเตียง” ซึ่งได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมจาก แพทย์หญิงเจริญตา อัศวผดุงสิทธิ์ และนายพชร อัศวผดุงสิทธิ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยทำยูนิตทุ่นลอยน จากขวดพลาสติกและตะกร้าผลไม้พลาสติก รับนำหนักได้ตามหลักแรง ลอยตัวทางฟิสิกส์ เป็นกระบวนการน้ำขวดพลาสติกปิดฝาให้แน่น นำมาจัดวางในตะหน้าจนเต็มตะกร้า จากนั้นนำตะกร้าผลไม้อีกลูกมาวางครอบทับบนยึดปิดด้วยสายรัดพลาสติก และนำจัดวางเรียงกันและยึดแต่ละยูนิตต่อกันความกว้างยาวตามต้องการ ซึ่งจากการทดลองใช้และมอบสู่ชุมชน พบว่าสามารถใช้งานได้จริงและปลอดภัย  สามารถรับน้ำหนักได้กว่า200 กก. มหาวิทยาลัยจึงได้เห็นความสำคัญในการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมเตียงลอยน้ำสำหรับผู้ป่วยติดเตียง และมีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย จนมีประชาชน คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคขวดน้ำและตะกร้าพลาสติก พร้อมบริจาคสมทบทุนให้กับโครงการนวัตกรรมเตียงลอยน้ำสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางคณะดำเนินงานได้จัดทำเตียงลอยน้ำขึ้นมาจำนวน 20  เตียง นำมาส่งมอบให้กับนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลปากนครไว้ใช้ในช่วงวิกฤติอุทกภัยหรือน้ำท่วมในพื้นที่ต่อไป

               ทางด้านนายวิทยา เขียวรอด กล่าวว่าสำหรับเตียงลอยน้ำสำหรับผู้ป่วยติดเตียง” นับเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ ประสบอุทกภัย ในการนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1  มหาวิทยาลัย) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช ซึ่งมีความสำคัญในการรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการคัดแยกขยะและการจัดการขยะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หลังจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นำนวัตกรรมการสร้างเตียงลอยน้ำสำหรับผู้ป่วยติดเตียงไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดการสานต่อนวัตธรรมนี้อย่างกว้างขวางและประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยเฉพาะการวางแผนเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยหรือน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซ้ำซากต่อเองมาทุกปี ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุหนีภัยน้ำท่วมจะลดความเสี่ยงอันตรายในการจมน้ำเสียชีวิต อีกทั้งเตียงลอยน้ำยังสามารถวางสิ่งของมีค่าต่าง ๆ ให้ปลอดภัยจากน้ำท่วมได้อีกด้วย            

 

 


  ผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากการส่งมอบเตียงลอยน้ำสำหรัยผู้ป่วยแล้ว ยังมีการนำผลิตภัณฑ์สินค้าจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)จำนวนหลากหลายผลิตภัณฑ์มาสาธิตและจัดแสดงโชว์รวมทั้งจำหน่าย และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมในครัวเรือน/ชุมชนสร้างรายได้เสริมให้กับผู้ร่วมโครงการอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้นายไพฑูรย์ อินทศิลา สื่อมวลชนอาวุโสจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้ทดสอบเตียงลอยน้ำว่าสามารถรับน้ำหนักและใช้งานในช่วงเกิดอุทกภัยได้จริงหรือไม่ โดยสื่อมวลชนได้ขึ้นไปนั่งและนอนบนเตียงปล่อยให้ลอยออกสู่ลำคลองขนาดใหญ่ซึ่งพบว่าเตียงลอยน้ำมีประสิทธิภาพสูงสามารถลอยน้ำได้ มีความปลอดภัยสูง และยังสามารถใช้ไม้พายบังคับทิศทางของเตียงลอยน้ำได้หมือนการพายเรืออีกด้วย เมื่อแน่ใจว่าปลอดภัยผู้ที่ร่วมในพิธีโดยเฉพาะนางสุภาพ ขุนศรี ส.อบจ. นายสุนทร บรรจุสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ปากนคร จึงพากันนำเตียงลอยน้ำลงไปพายเล่นกันในแม่น้ำปากนครอย่างสนุกสนานครื้นเครง

               สำหรับวัดนางพระยาในอดีตสมัยเจ้าพระยานครน้อย เป็นฐานที่ตั้งทัพเรือของเมืองนครศรีธรรมราช โดยเจ้าพระยานครน้อย สู้รบกับข้าศึกชนะทุกครั้ง จนสามารถขยายอาณาเขตไปถึงแหลมมลายู เมื่อสงครามสงบเจ้าพระยานครน้อยจึงหันมาทำนุบำรุงพระศาสนา โดยการสร้างวัดขึ้นเมื่อปี 2310 ซึ่งเป็นชื่อพระมารดาที่ทรงเสื่อมใสในพระพุทธศาสนา และตั้งชื่อวัดนางพระยา และยังเป็นตนกำเนิดการสร้างศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช และวัตถุมงคลองค์จตุคาม-รามเทพ ที่โด่งดังมีผู้เสื่อมใสศรัทธทั่วโลก ในปัจจุบันได้มีการสร้างศาลประดิษฐานรูปเหมือน “นางพระยา” และสร้างวิหารประดิษฐานองค์จตุคาม-รามเทพ ขนาดใหญ่เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของผู้คนทั่วไป.

 

กัญญาณัฐ  เพ็ญสวัสดิ์ /ข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

             
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน