“รมว.ดีอีเอส”เปิดงาน Smart Economy Showcase สงขลา เน้นสร้างโอกาสธุรกิจ คิดอย่างดิจิทัล

19 พ.ย. 2564


วันนี้ (19 พ.ย. 64) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและเปิดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Economy Showcase) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผศ.ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล บอกว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการทุกระดับได้ใช้โอกาสในการเข้าร่วมงาน Smart Economy Showcase เพื่อสร้างโอกาสธุรกิจเปลี่ยนวิถีชีวิตให้คิดอย่างดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง ก่อนนำไปต่อยอด และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal รวมทั้งใช้โครงข่ายที่ภาครัฐได้จัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมั่นคงต่อไป
จังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งในสามพื้นที่จังหวัดเศรษฐกิจ ที่ดีป้าได้ต่อยอดมาจากการส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบทางเศรษฐกิจในเขตกรุงเทพมหานคร จากนั้นจึงขยายผล โดยมีจังหวัดเป้าหมายคือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดพิษณุโลก ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ นอกจากการนำโปรโมชั่นสุดพิเศษของกลุ่ม Digital Startup เพื่อเป็นตัวช่วยทางธุรกิจแล้ว ภายในงานยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้พูดคุย สอบถาม ขอคำปรึกษา ตลอดจนเจรจาจับคู่ธุรกิจ รวมทั้งมีกิจกรรม Workshop

สร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้แพลตฟอร์มที่กำลังได้รับความนิยมใน 5 ประเภท ได้แก่  POS โปรแกรมช่วยขายหน้าร้าน รู้ทุกช่วงโหว่ อุดรูรั่วธุรกิจ, Workshop Session 2 : พฤติกรรมผู้บริโภคกับความนิยมจับจ่ายผ่าน E-Payment, Workshop Session 3 : ขยายตลาด เพิ่มยอดลูกค้าด้วยแพลตฟอร์ม E-Commerce, Workshop Session 4 : เลือกระบบ Logistic / delivery อย่างไรให้ได้กำไรสูงสุด และ Workshop Session 5: เลือก Digital Startup เพื่อเป็นตัวช่วยด้าน Service


ด้านนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา บอกว่า ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ จังหวัดสงขลา เล็งเห็นถึงความสําคัญของการแสวงหาเครื่องมือเพิ่ม ช่องทางให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้สามารถยืนหยัดและดําเนินธุรกิจต่อไปได้ ปัจจุบันจังหวัดสงขลามีผู้ประกอบการรายย่อย จํานวน 50,986 ราย ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs อยู่ประมาณ 6,782 ราย ผู้ประกอบการ Digital Startup ชาวสงขลา จํานวน 4 ราย ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมกฟารประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Economy Showcase) จะสร้างประโยชน์และความแตกต่างให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้ เกิดความมั่นใจที่จะเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นตัวช่วยทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ด้วยการเว้นระยะห่าง ผ่านจุดคัดกรอง และจัดการเข้าชมงานเป็นรอบ เพื่อควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่ให้เกิดความแออัด รู้สึกปลอดภัย และมั่นใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ภาพ/ข่าว อนุกูล บุญมี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.สงขลา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน