มุกดาหาร เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจ

19 พ.ย. 2564


เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน 2564  นายเฉลิมพล มั่งคั่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางอิสรีย์  มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมในพิธีเปิดเมืองมุกดาหาร Mukdahan Reopening ณ บริเวณสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) โดยมี พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในนามคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งการจัดงานในวันนี้ เป็นการจัดกิจกรรมโดยการบูรณาการของทุกภาคส่วน

          โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย  พิธีเปิดเมืองมหัศจรรย์มุกดาหาร กิจกรรมบ้านสวยเมืองสะอาดในช่วงเช้า  ณ ถนนสมุทรศักดารักษ์ ในพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร  งานประเพณีกฐินน้ำบูชาพญานาค ครั้งที่ 14 ณ ท่าทรายอัญเชิญสถิต อำเภอเมืองมุกดาหาร และพิธีเปิดเมืองมุกดาหาร Mukdahan Reopening เวลา ณ จุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่  2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต)

 

 

 

 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า หลังจากที่ประเทศไทยได้เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วในหลายจังหวัด ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่นั้นดีขึ้น โดยจังหวัดมุกดาหาร มีการเตรียมการในการรับนักท่องเที่ยวอย่างเข้มแข็ง ในด้านมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การให้ความร่วมมือในการฉีดวัคนของประชาชนชาวมุกดาหารอีกทั้งสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)จังหวัดมุกดาหาร มีแนวโน้มลดลง และได้รับการปรับระดับให้อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง (พื้นที่สีเหลือง) สามารถผ่อนคลายมาตรการการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การจัดพิธีเปิดเมืองมุกดาหาร Mukdahan Reopening ถือเป็นการจัดงาน ถือเป็นการจัดงานครั้งแรก เป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่ง เป็นการประกาศว่าจังหวัดมุกดาหาร พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มุกดาหาร 3  พิภพ การบริการด้านที่พัก โรงแรม และร้านอาหารภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขควบคู่กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องมีการฟื้นฟูประเทศเพื่อประโยชน์ด้านการใช้ชีวิตความเป็นอยู่และด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานในภาพรวม โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเที่ยว และภาคธุรกิจการบริการ

 

กิจกรรมในพิธีเปิดมีการทำทะเลดาวจากแฟลชมือถือ และการจุดพลุอย่างสวยงามกลางลำน้ำโขงบริเวณใกล้สะพานมิตรภาพ ไทยลาว แห่งที่ 2

 

 

 

 


ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหาร ให้ความร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข โดยยึดหลัก VUCA คือ

V - Vaccine ฉีดครบ ลดป่วยหนัก

U - Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา ห่างไกลจากโควิด

C - COVID Free Setting   สถานที่บริการพร้อมผู้ให้บริหารฉีดวัคซีนครบ ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ และ

A – ATK  (Antigen Test Kit)  พร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อ หรือมีอาการทางเดินหายใจ

 

 

 

 

อนุศักดิ์ เสาวภา  แสนวิเศษ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน