ทน.กรุงเก่า เปิดศูนย์ธารน้ำใจ ตามโครงการในพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เพิ่มอีก 5 แห่ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโรคโควิด 19

21 เม.ย. 2563


วันที่ 20  เม.ย.63  ว่าที่ร้อยตรีสมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับ พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจ  ศูนย์ธารน้ำใจ ตามโครงการในพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เปิดโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโรคโควิด 19  จำนวน  5 แห่ง    ได้แก่   ศูนย์วัดสุวรรณฯ ศูนย์วัดอินทรารามฯ ศูนย์เวชฯ(บริเวณคลองท่อ)ศูนย์วัดพนัญเชิง(บริเวณศาลปากน้ำแม่เบี้ย)   และศูนย์ตลาดเจ้าพรหม
 โดยศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้น ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช  เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน ลดค่าครองชีพ ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า COVID-19  ที่ขาดรายได้   ซึ่งทุกศูนย์จะประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 500 ชุดต่อวัน    ประชาชนสามารถมารับอาหารได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป  ทุกศูนย์มีมาตรการในการตรวจและจัดรับของเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับประชาชนด้วย


ว่าที่ร้อยตรีสมทรง  สรรพโกศลกุล  กล่าวว่า  ตนเองได้สละเงินเดือน ๆ ละ 65,000 บาท  เพื่อนำไปจัดซื้อวัตถุดิบปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชน โดยตั้งศูนย์ปรุงอาหารที่บ้านพักส่วนตัว  เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์   ข้าราชการ วันละ 2,500 กล่อง  และ จากพระดำริสมเด็จพระสังฆราช  ที่ต้องการวัดต่าง ๆ ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนด้วยการจัดตั้งโรงทานแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยโรคโควิด 19 ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จึงได้จัดตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด และขอเชิญชวนให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมกันทำอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนของตนเองเพื่อแบ่งเบาภาระในช่วงประสบภัยโรคโควิด 19

 

เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน