แม่น้ำปากพนังดำปี่เน่าเสีย ปลาและสัตว์น้ำน้อยใหญ่ลอยตายเกลื่อน-ชี้ผลเปิดประตูโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง

16 พ.ย. 2564


               แม่น้ำปากพนังดำปี่เน่าเสีย ปลาและสัตว์น้ำน้อยใหญ่ลอยตายเกลื่อน-ชี้ผลเปิดประตูโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง-ชาวบ้าน ชาวประมงเป็นงง จนท.ประมงลงตรวจคุณภาพน้ำอ้างคุณภาพน้ำดีไม่ส่งผลกระทบกับปลาและสัตว์น้ำ -นายก ส.ประมงสุดทนร่ายยาวจวกยับทนทุกข์แสนสาหัสยาวนานกว่า 20 ปี

                (16 พ.ย.) ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการร้องเรียนจากชาวประมงในพื้นที่ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง ว่าในช่วงที่ฝนตกหนักทำให้คณะกรรมการเปิดประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง ได้มีมติเปิดประตูระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เหนือประตูระบายน้ำ ทำให้วัชพืชและสิ่งปฏิกูลที่ไหลมารวมและหมักหมมอยู่บริเวณประตูระยายน้ำถูกปล่อยไหลลงสู่แม่น้ำปากพนังเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปลาและสัตว์น้ำน้อยใหญ่เกิดอาการช็อกว่ายวนเวียน ลอยหัวและตายเกลื่อนแม่น้ำปากพนัง นอกจากนี้ยังพบว่ามีผักตบชวาจำนวนมากถูกปล่อยจากเหนือประตูระบายน้ำลงมาลอยด้วย

               ในขณะที่ชาวประมงโดยเฉพาะเด็ก ๆ พากันนำสวิงมาช้อนจับปลาที่ว่ายลอยหัวนำไปประกอบอาหาร  แต่มีจำนวนมากที่เน่าเสียไม่สามารถนำไปบริโภคได้ โดยนายมาโนช ดวงดี นายกสมาคมประมงปากพนัง ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประมงอำเภอและประมงจังหวัดทราบ ต่อมาได้มีนายสมเกียรติ ขวัญเมือง หัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช นำคณะเจ้าหน้าที่พร้อมเจ้าหน้าที่ด้านอนามียและสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มาร่วมตรวจสอบและตรวจวัดค่าของน้ำ โดยเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจสอบอ้างว่าน้ำคุณภาพดีค่าออกซิเจน 2.2 mg/L ปลาและสัตว์น้ำสามารถอาศัยอยู่ได้  จึงเกิดการโต้เถียงกับนายมาโนช ดวงดี อย่างรุนแรง เพราะนายมาโนช ยืนยันว่าน้ำเน่าเสียและเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้ทุกปี ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงชายฝั่งอย่างรุนแรง แต่ไม่เคยมีหน่วยงานใด ๆ แสดงความรับผิดชอบปล่อยให้ชาวบ้านเผชิญชะตากรรมกันเองทุกปี

            
   นายมาโนช ดวงดี กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนที่จำเป็นจะต้องเปิดผประตูระบายน้ำอุทกวิ-ภาชประสิทธิทำให้น้ำเน่าเสียจากเหนือประตูระบายน้ำที่หมักหมมต่อเนื่องกันหลายเดือนถูกปล่อยลงในแม่น้ำปากพนัง ทำให้น้ำในแม่น้ำปแกพนังเน่าเสีย มีสีดำปี่ ปลาและสัตว์น้ำน้อยใหญ่ลอยหัวและตายเกลื่อน ตนได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบถึงปัญหาทุกปี แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขปัญหา จึงได้ร้องเรียนไปยังกรมประมงและสำนักนายกรัฐมนตรีแต่กลับไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาใด ๆ เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ที่ลงมาตรวจจะอ่านผลการตรวจขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทุกครั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่ระบุว่าน้ำคณภาพดี ไม่เน่าเสียจึงไม่มีการแก้ไขปัญหาใด ๆ ในปีนี้พบว่ามีคนแอบตัดสายสวิงขนาดใหญ่ที่กั้นผักตบชวาจนขาด ทำผักตบชวาที่ถูกกันไว้เหนือประตูระบายน้ำไหลลงมาในแม่น้ำปากพนังด้วย ผักตบชวาจำนวนมหาศาลจะกวนเอาตะกอนและสารพิษจากการทำการเกษตรเหนือประตูระบายน้ำฟุ้งกระจายมากขึ้นส่งผลให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น ตนและชาวประมงอยากจะถามว่าหากน้ำไม่เนาเสียปลาและสัตว์น้ำจะลอยตายทำไม

               สำหรับน้ำประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังจะรับน้ำจากพื้นที่เหนือประตูระยบายน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรหลายหมื่นไร่ ไม่ว่าจะเป็นสวนยางพารา สวนปาล์มและอื่น ๆ ที่เกษตรกรจะใช้สารเคมีในการฉีดฆ่าหญ้าและวัชพืช สารเคมีจะไหลลงไปหมักหมมในคูภายในสวนปาล์ม สวนยางพารา และพื้นที่การเกษตรอื่น ๆ เป็นเวลา 7-8 เดือน เมื่อเข้าฤดูฝนน้ำไหลลากนำเอาสิ่งปฏิกูลและสารเคมีลงมาสะสมหมักหมมอยู่หน้าประตูระบายน้ำ เมื่อเปิดประตูระบายน้ำเพื่อบรรเทาน้ำท่วมพื้นที่เหนือประตูระบายน้ำสิ่งปฏิกูลและสารพิษต่าง ๆ จะไหลลงแม่น้ำปากพนังประกอบกับเจ้าหน้าที่ชลประทานที่สูบน้ำจากพื้นที่การเกษตรเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำปากพนัง ทำให้น้ำจากร่องสวนและพื้นที่การเกษตรที่เน่าเสียหมักหมมมานานหลายเดือน ถูกแรงดูดกระชากจนฟุ้งกระจาย ก่อนจะไหลลงแม่น้ำปากพนัง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ น้ำเน่าเสีย มีสีดำคล้ำ ปลาและสัตว์น้ำทุกชนิดไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ จะว่ายหนีออกไปในอ่าวปากพนัง ทะเลอ่าวไทย แต่ที่ว่ายหนีไม่ทันก็จะน็อคน้ำลอยหัวและลอยตายเกลื่อนน้ำปากพนัง    

          


นายมาโนช ดวงดี กล่าวอีกว่าตนเชื่อว่าในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพน้ำ และระบบนเวศของเจ้าหน้าที่ประมงมีเบื้องหน้าเบื้องหลัง อีกทั้งใครเป็นคนลักลอบตัดสายสิงขนาดใหญ่ที่กั้นผักตบชวาเหนือประตูระบายน้ำส่งผลให้ตะกอนสารพิษจากสารเคมีทางการเกษตรฟุ้งกระจายเพิ่มมากขึ้น  ที่สำคัญทำไมทุกปีที่เกิดปัญหาพบว่าผลการตรวจคุณภาพน้ำของเจ้าหน้าที่ประมงกับเจ้าหน้าที่ชลประทานจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  วันนี้เจ้าหน้าที่ประมงอ้างตรวจคุณภาพน้ำระบุว่ามีคุณภาพ 2.2 mg/L ถือว่าคุณภาพน้ำยังดีอยู่ปลาและสัตว์น้ำสามารถอาศัยอยู่ได้ แต่ล่าสวุดตนสอบถามไปยังชลประทานเขาลงพื้นที่ตรวจพบว่ามีค่า 1 mg/กว่า และบางจุดอยู่ระหว่าง 1-2 mg/L เท่านั้นมันแตกต่างกันสิ้นเชิง  เครื่องตรวจวัดของใครเออเร่อ เอาผลเครื่องไหนเป็นบรรทัดฐาน ปัญหานี้หมักหมมมาทุกปีต่อเนื่องเกือบ 20 ปีไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา

“ชาวบ้าน ชาวประมงเขาไม่รับรู้หรอกว่าค่าน้ำคุณภาพน้ำเท่าไหร่ อย่างไร เขารู้ว่าหาหกปลาลอยตายเกลื่อนต้องมีผลมาจากน้ำเน่าเสียอย่างเดียวเท่านั้น ส่วนสาเหตุของปัญหา เกิดจากอะไร ตรงไหนเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบจะต้องค้นหาเพื่อนำมาสู่การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ใช่ยืนยันว่าผลการตรวจคุณภาพน้ำยังดี ปลาและสัตว์น้ำยังอาศัยอยู่ได้ จึงไม่ต้องกามาตรการใดมาแก้ไขปัญหา  อยากเอาสิ่งที่เห็นเชิงประจักษ์ว่าปลาและสัตว์น้ำมันตายเกลื่อนจริง ๆ  จึงสรุปว่าน้ำมันมีปัญหาอย่างแน่นอน ตนคิดว่าตราบใดที่เจ้าหน้าที่ทำงานโดนมีบางสิ่งบางอย่างบีบคั้นกดดันอยู่เบื้องหลัง ไม่ยอมเอาปัญหาที่แท้จจริงมาเปิดเผย กี่ปีกี่ชาติก็แก้ปัญหาไม่ได้  ประมงไปทางหนึ่ง ชลประทานก็ไปอีกทางหนึ่ง หน่วยงานอื่น ๆ ก็ไปกันคนละทิศละทาง ชาวบ้านตายลูกเดียว  เรื่องนี้หากพระบาทสมเด็จพรจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทราบและรับรู้ปัญหาว่าพสกนิกรของพระองค์ได้รับความเดือดร้อนพระองค์คงจะเศร้าเสียใจไม่น้อย”นายมาโนช ดวงดี กล่าวย้ำ.

ไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช  

                    16 พ.ย. 2564 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน