มุกดาหาร สาสุขฯ สั่งเข้มโควิด 19 ตามมาตรการ 10 ข้ออย่างเคร่งครัด

16 พ.ย. 2564


          เมื่อวันที่  16 พ.ย. 64 นายแพทย์ ประวิตร ศรีบุญรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้เปิดเผยว่า  หลังจากออกพรรษามีเทศกาลงานบุญอยู่หลายงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการผ่อนคลาย ของ ศบค. ซึ่งงานที่สำคัญคือ งานกฐิน และงานลอยกระทง ในส่วนนี้ทาง ศบค. ได้กำหนดมาตรการให้เป็นไปตามที่ประชุม และกรมอนามัย ได้มีการกำหนดมาตรการ 10 ข้อ การที่จะจัดงานต้องเป็นสถานที่ปลอดภัย ไม่แออัดมาก ในส่วนของผู้จัดงาน ต้องมีมาตรการในการคัดกรอง และผู้ปฎิบัติงาน ฉีดวัคซีนให้ครบเป็นไปตามเกณฑ์ และตรวจ ATK

          ในส่วนของร้านอาหารให้เป็นไปตามแนวทางของเว้นระยะห่าง ความสะอาดของห้องน้ำ และกำหนดให้ทำความสะอาดเป็นช่วง ๆ สำหรับการแสดงในช่วงพักก็ต้องจัดห้องพักที่มีระยะห่างชัดเจนอย่างน้อย 1 เมตร และเวลาที่ขึ้นทำการแสดง อยากให้ผู้ที่ไปแสดงมีการฉีดวัคซีนให้ครบเป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งทางกรมอนามัยที่ได้ออกแนวทางมา อาทิ กำหนดจุดเข้าออกให้ชัดเจน สถานที่ระบายอากาศที่ดี ส่วนในจุดของการลอกกระทงให้มีการกระจาย ไม่กระจุก พื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำต่าง ๆ ภาพรวมการเข้างานก็เป็นไปตามข้อปฎิบัติส่วนบุคคล การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง ไม่สัมผัสกัน ให้ล้างมือสะอาดบ่อย ๆ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรการงานบุญ งานกฐิน งานลอยกระทง ให้เป็นไปตามมาตรการวิถีใหม่ สามารถที่จะมีความสุขกับงานต่าง ๆ อย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรการโควิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

 

 

 
          สำหรับของมาตรการที่กำหนด เป็นเรื่องของแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะร่วมกันทางกระทรวงวัฒนธรรม และฝ่ายปกครอง ในการปฎิบัติให้เป็นไปตามมาตรการ และส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงาม ใช้วัสดุธรรมชาติ ส่วนกระทงควรใช้ครอบครัวละ 1 กระทง น่าจะช่วยลดมลภาวะได้... นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าว

 

 

 

 


สำหรับ 10 มาตรการ " ลอยกระทง " วิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19 ประกอบด้วย  1.กำหนดจุดเข้า-ออก มีการลงทะเบียน และจุดคัดกรองอุณหภูมิ   2. เลือกสถานที่จัดงานที่มีการระบายอากาศดี ไม่แออัด  3.ทำความสะอาดห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมง จัดจุดล้างมือให้เพียงพอ  4.เว้นระยะห่างบูท ร้านค้า โต๊ะ ที่นั่ง อย่างน้อย 1 เมตร5. กระจายจุดลอยกระทงไม่ให้แออัด   6.หากมีการแสดงมหรสพ ประกวดนางนพมาศ เว้นระยะห่างผู้เข้าชมจากเวทีอย่างน้อย 5 เมตร งดจับมือ ตะโกน รวมกลุ่มหน้าเวที   7. แผงลอย พาหนะจำหน่ายอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   8. ผู้จัดงาน ผู้ค้าขายอาหาร นักแสดง ควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อก่อนวันจัดงานอย่างน้อย 72 ชั่วโมง  9. ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสจุดสัมผัสร่วม  10. ผู้จัดงานต้องมีการกำกับการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

 

 

อนุศักดิ์  เสาวภา  แสนวิเศษ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน