ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวงแห่งแรก (มีคลิป)

12 พ.ย. 2564

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวงแห่งแรกอุตรดิตถ์ ทุนการศึกษาโรงเรียนปริยัติธรรมแผนธรรมบาลี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธิ์ โรงเรียนวัดคลองโพธิ์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 64 ที่วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง แห่งแรกจังหวัดอุตรดิตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราช ทานผ้าพระกฐิน ให้นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ในเทศกาลกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์

นายสันติ เจียรละมุน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา คณะศรัทธาญาติธรรม พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมบุญงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้

มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดคลองโพธิ์

ในโอกาสนี้ พระศรีปริยัติวิมล รักษาการเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนบาลีวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน คณะสงฆ์กระทำพิธีอุปโลกนกรรมเห็นสมควรสาธุกาล ให้พระเถระองค์ครองผ้าพระกฐินพระราชทานแก่ พระศรีปริยัติวิมล รักษาการเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวงเป็นผู้ครองผ้าพระกฐินพระราชทาน

ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ถวายเครื่องบริวารกฐิน บาตร หมอน ที่นอน ผ้าห่ม พรม ปิ่นโต กระติกน้ำร้อน โคมไฟฟ้า เครื่องมือโยธา พร้อมด้วยสิ่งของ ที่ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ จัดเตรียม เช่น เครื่องไทยธรรม ปัจจัย เครื่องนอน หมอน ผ้าห่มแพร ผ้าขนหนู, เครื่องกิน บาตร ปินโต ช้อน-ส้อม โถข้าว, เครื่องใช้ ชุดแก้วน้ำกระบะมุก กระติกน้ำร้อน โคมไฟตั้งโต๊ะไฟฉาย นาฬิกาปลุก, เครื่องมือโยธา ชุดสว่านไร้สายพร้อมอุปกรณ์


นายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านคำประกาศ ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงขอปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายพระราชกุศล มีรายการดังนี้ ถวายบำรุงบูรณะพระอาราม 438,049 บาท ถวายพระสงฆ์องค์ครอง 4,000 บาท ถวายพระคู่สวด 2 รูปๆละ 2,000 บาท 4,000 บาท ถวายพระอันดับ 17 รูปๆละ 500 บาท 8,500 บาท ถวายพระและสามเณร 20 รูปๆ 300 บาท 6,000 บาท ให้ทุนการศึกษา จำนวน 3 แห่ง 1.โรง เรียนปริยัติธรรมแผนธรรมบาลี 5,000 บาท 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองโพธิ์ 5,000 บาท 3.โรง เรียนวัดคลองโพธิ์ 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 505,549 บาท จึงประกาศเพื่อพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวง อุบาสก อุบาสิกาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้รับทราบ และอนุโมทนาโดยทั่วกัน

สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน