มุกดาหาร รพ จัดกิจกรรมเปิดเมืองอย่างปลอดภัย ฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 ชิงทองคำ

8 พ.ย. 2564


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม “ เปิดเมืองอย่างปลอดภัย” สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมรับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 ร่วมชิงรางวัลทองคำ    หนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล โดย นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร และแพทย์หญิงชื่นสุข จันทรเมธีกุล ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดมุกดาหาร

         นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก ประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคระบาดที่กระจายทั่วโลก (Pandemic)     เป็นโรคที่มีความยากที่จะกวาดล้างให้หมดไป โควิด-19 จึงจะอยู่กับเราไปอีกนาน การชะลอการระบาดของโรคโควิด-19 จึงอาศัยการป้องกันเป็นหลัก ปัจจุบันวัคซีนเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังพบว่ามีประชาชนที่เข้าถึงวัคซีนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  จังหวัดมุกดาหาร มีประชาชนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ร้อยละ 48.80 และเป็นประชาชน     ในเขตอำเภอเมือง ร้อยละ 52.13 ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมาย อาจเนื่องจากยังมีบางคนที่ลังเล         โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความลังเลในการรับวัคซีน คือ ความไม่มั่นใจต่อวัคซีน ทั้งเรื่องคุณภาพ  หรือผลข้างเคียง, ความชะล่าใจ เชื่อว่าวัคซีนไม่ได้ช่วยป้องกันโรค หรือไม่มีความจำเป็น และ  ความไม่สะดวก เช่น ช่องทางในการรับวัคซีนที่ยุ่งยาก “ผมขอชื่นชมกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง โรงพยาบาลมุกดาหาร   ได้จัดบริการวัคซีนสำหรับประชาชนทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งในวันราชการ และวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก เข้าถึงง่าย และที่สำคัญมีความปลอดภัย กิจกรรมชิงทองเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะสร้างแรงจูงใจ และแสดงความชื่นชมต่อผู้รับวัคซีน ให้เป็นแบบอย่างที่ดี   ในการป้องกันโรค ลดความรุนแรง และลดการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ด้วยวัคซีน อีกทั้ง       เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของวัคซีนให้ประชาชนได้เห็นเป็นประจักษ์ชัดเจน” นายแพทย์สุเทพ กล่าว

 

 

 

 
นายแพทย์วิลาศ  นรินทร์  รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  กล่าวเสริมว่า โรงพยาบาลมุกดาหารได้มีแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจประชาชนให้เกิดความตื่นตัว  เห็นความสำคัญในการป้องกันโรคด้วยวัคซีน และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของวัคซีน    จึงได้จัดทำกิจกรรม “เปิดเมืองอย่างปลอดภัย” สำหรับประชาชน  ที่เข้ารับวัคซีนซิโนแวค  เข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน 2564  ร่วมชิงรางวัลทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล  และเป็นเพียงหนึ่งในการปรับกลยุทธ์การทำงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวมุกดาหาร  เข้าถึงบริการวัคซีนโควิด-19  ได้มากที่สุด  ลดการเจ็บป่วยที่รุนแรงและการเสียชีวิตจากโควิด-19 รองรับนโยบายเปิดเมืองอย่างปลอดภัย  ทางคณะผู้จัดได้กำหนดกติกา ดังนี้

 

 

 

 


1. เป็นประชาชนคนไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

2. รับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน  2564

3. รับสิทธิ์  ณ  จุดบริการวัคซีน  หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และจุดบริการเชิงรุก ในเขตอำเภอเมือง 

4. จับรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล ในวันที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 12.00 น.  ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร  โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดมุกดาหาร

5. ประกาศผลทาง Facebook Mukdahan Hospital

6. ไม่ติดต่อรับรางวัลภายใน 1 เดือน ถือว่าสละสิทธิ์

          ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในกิจกรรมฉีดวัคซีนรับสิทธิ์ ลุ้นทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 10 รางวัล รายชื่อผู้ได้รับรางวัล  1.นางเอ็ม สีจันดา  2. นางนิตยาพร  ใจตรง  3. นายไสว  รูปสะอาด  4. นายไพศาล  สุกใส  5. นายวิรัตน์  มั่นจิตร 6. นายหกาย  บับพาน  7.นางสมพร  พุฒจันทร์  8. นายแต้ม  ไชยพันธ์  9. นางสาวสมจิตนา  ปริปุญโญ  10. นายบุญส่ง ยิ่งวงค์

          สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล  สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร คุณศิราพร จันทร์เหลือง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เบอร์โทรศัพท์ 062- 963 -5154    คุณกมลชนก กุลวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 095- 521- 1528          

 

 

 

อนุศักดิ์  เสาวภา  แสนวิเศษ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน