มุกดาหาร ผบ ทบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังป้องกันชายแดน

8 พ.ย. 2564


เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 64  พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้  ผู้บัญชาการทหารบก/ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังป้องกันชายแดนทางด้านตะวันเฉียงเหนือตอนบน ไทย – ลาว ตามลำแม่น้ำโขง ด้าน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เพื่อติดตามภารกิจการป้องกันชายแดน สกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย การลักลอบนำเข้ายาเสพติด การหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต

          ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารบก/ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับฟังข้อมูลความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน และปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และของกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2110 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21 และพบปะให้โอวาท และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับกำลังป้องกันชายแดนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.มุกดาหาร ได้แก่ กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2110 และ กองร้อย.QRF. กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี 

         พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้   ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กล่าวว่า แนวโน้มการลักลอบนำเข้ายาเสพติด สิ่งของผิดกฎหมาย และการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น ทำให้การปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ยากลำบากยิ่งขึ้น ขอให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และนำยุทโธปกรณ์พิเศษมาใช้ในการเฝ้าตรวจ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด รวบรวมข้อมูล พยานหลักฐาน และติดตามการปฏิบัติทุกขั้นตอน นำไปสู่ต้นตอของขบวนการนำพา และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนในการดูแลพื้นที่ชายแดน ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อประเทศชาติ 

 

 

 

 

 
การตรวจชายแดนในครั้งนี้ นอกจากจะรับทราบภารกิจด้านความมั่นคง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล ผู้บัญชาการทหารบกยังให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน ได้ให้กำลังใจ กำชับให้ทุกคนทำงานด้วยความระมัดระวัง ทั้งในภารกิจสกัดกั้นเฝ้าตรวจชายแดน และการป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมกับให้ช่วยประชาสัมพันธ์ ค้นหาหรืออำนวยสะดวกในการสมัครรับราชการทหารของกองทัพบก

 

 

 

 


ให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นห่างไกล ด้อยโอกาส ได้ทราบข้อมูลการรับสมัครและมีโอกาสเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารของกองทัพบกอย่างเต็มที่ ตามนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้ที่มีใจรักในอาชีพทหาร ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ โดยมี พลโท สวราชย์  แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2 ,พลตรี ณรงค์  สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3/ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และหน่วยงานส่วนราชการ กำลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

 

 

 

อนุศักดิ์ เสาวภา  แสนวิเศษ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน