"อุตรดิตถ์" สนองรับนโยบายเปิดประเทศ จับผู้ประกอบการกว่า 200 ราย อบรมให้ความรู้กระตุ้นเศรษฐกิจ​ สู้ภัยโควิด-19(มีคลิป)​

8 พ.ย. 2564

"อุตรดิตถ์" สนองนโยบายนายกรัฐมนตรีเปิดประเทศ  จับผู้ประกอบการ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต โรงภาพยนตร์ กว่า 200 ราย อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 รับนักท่องเที่ยวภายในและต่าง​ประ​เทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดความคล่องตัว สร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กลับคืนมาดั่งเดิม

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องคัทลียา ชั้น4 โรงแรมฟรายเดย์ พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ (ผบก.ภ.จว.อต.) ประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันการแพร่ระ บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ประกอบการ​เตรียมรับเปิดประเทศตามประกาศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรม การควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้กำหนดมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ เอกชนทุกแห่ง โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต โรงภาพ​ยนต์ รวมถึงสถานประกอบการอื่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีมาตรการแนวทางปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดในการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการรวมถึงมีมาตรการคัดกรองและเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และให้คนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายในสถานการโควิด-19 มากกว่าเดิม

001

ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเปิดประเทศ เพื่อรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ​ เข้ามาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการควบคุมและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโย บายของรัฐบาล ตามประกาศของคณะกรรม การควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์จึงร่วมกับตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ จัดการประชุมอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนถึงแนวทางการเปิดประเทศและการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวภายในจังหวัด เพื่อก่อเกิดรายได้กับผู้ประกอบการ พร้อมกับควบคู่กับการควบ​คุมโรคติดต่อมิให้เกิดการแพร่ระบาด​ ภาย​ในองค์กรและสถานประกอบการ โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 200 ราย โดยมีหน่วยงานจากสาธารณ​สุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปกครองอำเภอเมมืองอุตรดิตถ์ หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์และตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมให้ความรู้ผู้ประ​กอบการถึงแนวทางการเตรียมมรับเปิดประเทศในครั้งนี้

พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการเปิดประเทศ  พล.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผู้บัญ ชาการตำรวจแห่งชาติ มีข้อสั่งการให้หน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรียนเชิญผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดตนเอง มีความเตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศ ทางตำรวจ​ภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกับตำรวจ ภูธรเมืองอุตรดิตถ์เปิดอบอรมให้ความรู้​ ด้วยการเชิญผู้ประกอบการในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19 ตามมาตรา 9 โดยเคร่งครัด เพื่อรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศที่จะเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้​ จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพื้นที่เสี่ยงไม่สูงสุดตามมาตรการดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดอุตร​ดิตถ์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานหอ​การค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ พ.ต.อ.​นน​ทวร  สีอินทร์  ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ร่วมให้ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุตร​ดิตถ์ควบคู่กับมาตรการการควบคุมโรคโควิด-19 ไปพร้อมกันตามนโยบายของรัฐบาล


เบื้องต้นได้ประสานผู้ประกอบการตามเส้นทางถนนหลวงหมายเลข 11 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-เด่นชัย  เส้นทางที่นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านแวะจับจ่ายซื้อสินค้า และแวะรับประทานอาหารหรือแวะเติมน้ำมัน ตามจุดที่มีสถานประกอบการต่างๆหลายแห่งตั้งอยู่ การอบรมในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจในระเบียบการควบคุมโรคควบคู่กับการให้บริการธุรกิจของตนเองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิภายในจังหวัดอุตรดิตถ์เกิดความคล่องตัวและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและเป็นไปตามกฏหมายที่กำหนด หลังการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการแล้ว เราคาดหวังว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ จะเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอย่างปลอดภัย ผู้ประกอบการสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตนเองไปได้ด้วยดี พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ กล่าว

สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน