อำเภอท่ามะกา จ.กาญจนบุรี รายงานสถานการณ์การตั้งจุดตรวจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ด่านฝ่ายปกครอง ตำบลดอนขมิ้น

20 เม.ย. 2563


วันที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 22.00 น.ถึงเวลา 04.00 น. ของ 19 เมษายน 2563 ที่บริเวณจุดตรวจคัดกรอง ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ชุดลาดตระเวน ทหารจาก มทบ, 17 กจ, ชุดปฏิบัติการประจำตำบล ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรลูกแก เจ้าหน้าที่/สมาชิกองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และมูลนิธิวัดดอนขมิ้นลูกแก เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ในการห้ามบุคคลในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ตลอดจนดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันการก่ออาชญากรรมและปัญหายาเสพติด

                                                                        

                                                                        
                                                                       

                                                                       


                                                                       

                                                                        

วุฒิเดช ก้อนทองคำ / ธวัชชัย สุขุม / กีรติ ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง