“ในหลวงฯ” มอบเงินพระราชทานส่วนพระองค์ ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

25 ต.ค. 2564


นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน พิธีมอบเงินพระราชทานส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี- อ่างทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี-อ่างทอง ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมี นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวเบิกตัวแทนผู้รับเงินพระราชทานฯ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง กล่าวรายงาน  โดยมีสถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับเงินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานเงินให้แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดเชียงราก 15,240 บาท  2. โรงเรียนวัดระนาม 16,550 บาท 3. โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 23,100 บาท 4. โรงเรียนวัดศรีสาคร เป็นเงิน 30,960 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 85,850 บาท

 


และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทองเอนวิทยา เป็นจำนวนเงิน 36,200 บาท รวมทั้งสิ้น 5 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 122,050 บาท เพื่อให้สถานศึกษาที่ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้นำเงินพระราชทานดังกล่าวที่ได้รับไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือดำเนินการของสถานที่กักตัวและศูนย์พักคอย เช่น ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องน้ำ และเป็นค่าเครื่องใช้วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เป็นต้น

จินตนา  ปานมี  ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สิงห์บุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน