สมาคมคนไทยในฝันโดย ศูนย์บวรรักษ์ สร้างหลังคาเชื่อมห้องฉุกเฉิน และมอบอุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยแก่ รพ.สต. ตำบลนาขา

24 ต.ค. 2564


ชุมพร-สมาคมคนไทยในฝันโดย ศูนย์บวรรักษ์ สร้างหลังคาเชื่อมห้องฉุกเฉิน และมอบอุปกรณ์ช่วยในการขนย้ายผู้ป่วยให้ รพ.สต ตำบลนาขา  อ.หลังสวน จังหวัดชุมพร

     วันนี้(24 ต.ค. 64) เวลา 15.00 น.  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ. สต. นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร จ่าอากาศโท หญิงศิริรัตน์ พึ่งแพ เลขาฯสมาคมคนไทยในฝัน และคณะ ลงพื้นที่พร้อมมอบเงินให้ความช่วยเหลือจากสมาคมคนไทยในฝันอีกจำนวน 71.000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างหลังคาลานจอดรถเชื่อมห้องฉุกเฉิน และมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยใน โครงการพัฒนาระบบบริหารด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสที่ดูแลโดย ศูนย์บวรรักษ์ โดยมี นาย เชื้อ บุญมณี ประธาน+ชมรม อสม. ต.นาขา และคณะของ รพ.สต. นาขา พร้อมด้วยสมาชิก อสม. ต.นาขา เป็นผู้รับมอบ 
 ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารของ รพ.สต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร มีความเสี่ยงและอยู่ในระหว่างการกักตัว จึงมอบให้ นาย เชื้อ บุญมณี ประธานชมรม อสม. ตำบลบ้านนาขาและคณะเป็นผู้รับมอบโดย จ่าอากาศโทหญิง ศิริรัตน์ พึ่งแพ เลขาฯสมาคมคนไทยในฝันและคณะ เป็นตัวแทนผู้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และงบประมาณในการก่อสร้างหลังคาลานจอดรถเชื่อมห้องฉุกเฉิน

 ทางด้าน จ่าอากาศโทหญิง ศิริรัตน์ พึ่งแพ เลขาฯสมาคมคนไทยในฝัน กล่าวว่า จากสมาคมได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาสำรวจเบื้องต้นพบว่า บริเวณลานจอดรถผู้ป่วยของ รพ.สต.แห่งนี้ประสบปัญหาในกรณีที่นำผู้ป่วย เข้ามารับการรักษา รพ.สต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร เมื่อมีฝนตกหรือแดดออกจัด ทำให้ผู้ป่วยและบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยต้องประสบปัญหาระหว่างขนย้ายผู้ป่วยเป็นไปด้วยความยากลำบาก และได้รับความเดือดร้อนในช่วงที่ผ่านมา


 ดังนั้น สมาคมคนไทยในฝัน โดย ศูนย์บวรรักษ์ จึงได้ส่งเจ้าหน้าลงมาสำรวจพื้นที่ พร้อมได้เสนอให้มีการก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมห้องฉุกเฉินและมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเช่นรถนั่งในการขนถ่ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์ที่อาจจะได้รับความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้ ทาง สมาคมคนไทยในฝัน โดย ศูนย์บวรรักษ์ จึงให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นในวันนี้

เอกชนะ นวนละมัย   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.ชุมพร 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน