ทุ่ม 500 ล้านเปิดโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ไร่พืชกระท่อมก้านแดงจากเมืองคอน

24 ต.ค. 2564


เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2564  ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่กลุ่มเกษตรกรไร่กระท่อม (ภูมะตูม) ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นางสาวณัฐฐ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (กระท่อมก้านแดง) โดย ดร.นพดล โปธิตา ประธานโครงการ และผู้จัดการบริษัท โทเทิ่ล เวสท์ โซลูชั่น จำกัด เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ยังได้ร่วมปลูกต้นกระท่อมพันธุ์ก้านแดง กับกลุ่มเกษตรกร ในแปลงปลูกกระท่อมภูมะตูม

 

 
นางสาวณัฐฐ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า หลังจากที่ได้ปลดล๊อคกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้ผลักดัน แก้ไข กฎกติกา ระเบียบ จนทำให้ชาวบ้านสามารถที่จะต่อยอดเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ ที่ยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้การที่ภาคเอกชนได้เข้ามาส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนด้านอาชีพและรายได้ของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมเกษตรกรแบบกลุ่มใหญ่ ซึ่งภาคเอกชนจะเป็นทั้งนายทุนให้ทุนในการปลูกกับเกษตรกร ขณะที่เกษตรกรมีความเสี่ยงต่ำด้วยการรับซื้อในระบบต่อเนื่อง

 


ทางด้าน ดร.นพดล  โปธิตา  กล่าวว่า  เกษตรกรยังติดขัดด้วยศักยภาพเกษตรกรในการจัดหาพันธุ์กระท่อม การลงทุนที่ยังต้องใช้เม็ดเงิน โดยทางบริษัทฯ ได้ตั้งวงเงินกว่า 500 ล้านบาทที่จะส่งเสริมให้ผู้สนใจปลูกกระท่อมได้นำไปเป็นทุน  ซึ่งตั้งเป้าหมายพื้นที่ไว้กว่า 20,000 ไร่  เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประมาณ 5,000 – 6,000 คน ภายในปี 2565  ทั้งนี้เกษตรกรจะมีรายได้อยู่ราว 153,000 บาท ต่อไร่ภายใน 1 ปี ซึ่งจะมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท  โดยทางบริษัทฯ จะนำเอาต้นตอพืชกระท่อมเสียบยอดมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดพันธุ์พืชกระท่อมที่ดีมีคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทยมาปลูกในพื้นที่ หลังจากนั้นเมื่อสามารถเก็บเกี่ยวได้ทางบริษัทจะนำใบพืชกระท่อมไปทำผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและยา  ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรอย่างมั่นคงต่อไป

มูลค่าทางการตลาดของกระท่อมที่จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและยา จะมีมูลค่าสูงขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี โดยทางบริษัทโทเทิ่ล เวสท์ โซลูชั่น จำกัด บริษัทในเครือ N GROUP จะนำพากระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์” ดร.นพดล กล่าว

ศูนย์ข่าว คมชัดลึก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน