นายอำเภอรัตนบุรี ศาล อัยการ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในอำเภอรัตนบุรี วางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5

23 ต.ค. 2564


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 09.09 น. บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานพิธี นายอดุลย์ คูนาเอก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดรัตนบุรี นายธร ศรีภู่กาสิงห์  อัยการจังหวัดรัตนบุรี  ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี และ พสกนิกรอำเภอรัตนบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 5

 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระปรีชาสามารถต่อการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทุกๆด้าน ทั้งด้านการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนสาธารณูปการต่างๆ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า และ รักษาความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ โดยพสกนิกรชาวไทยได้น้อมใจถวายพระราชสมัญญาว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชน และทางราชการได้กำหนดให้ วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวัน “ปิยมหาราช” เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 


สำหรับบรรยากาศในพิธี ท้องฟ้าโปร่งใส เว้นช่วงจุดเครื่องทองน้อย ที่มีลมแรง และ หลังพิธีเสร็จ ราว 5 นาที ฝนก็ได้เทกระหน่ำ ดุจมีปาฏิหาริย์ ให้พิธีราบรื่น

 

ขอบคุณ / ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี

เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน