มุกดาหาร ดีเดย์เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว พร้อมแคมเปญลดราคาที่พัก-อาหาร 18 พ.ย. 2564

23 ต.ค. 2564


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564  นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวมหัศจรรย์มุกดาหาร ครั้งที่ 2/2564 ที่ประชุมได้มีมติให้  จัดพิธีเปิดเมืองมุกดาหารรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ และได้ให้คณะทำงานด้านต่างๆ ไปดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม  เพื่อพิจารณากำหนดเป็นแนวทางในการออกมาตรการและกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวแล้วนำเสนอต่อที่ประชุม  เพื่อพิจารณากำหนดเป็นแนวทางในการประชุมคณะทำงานฯ เปิดเมืองครั้งต่อไปภายใน 15 วัน

 

 

 

 

 

 
อาทิ คณะทำงานด้านสาธารณสุขจัดเตรียมข้อมูลในเรื่องนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดมุกดาหาร ว่าจะต้องฉีดวัคซีนโควิดแล้วกี่เข็ม หากไม่ได้ฉีดหรือฉีดไม่ครบตามที่กำหนดจะต้องถูกกักตัวหรือไม่อย่างไร ซึ่งที่ผ่านมามาตรการของจังหวัดมุกดาหาร  ค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าจังหวัดใกล้เคียง แต่เมื่อสถานการณ์ปัจจุบันมีประชาชนในจังหวัดได้รับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากแล้ว  จึงอาจจะมีการผ่อนคลายด้วยเช่นกัน และอาจมีแนวทางให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวแบบกลุมจังหวัด  ได้ผ่านการตรวจโควิดจากจังหวัดใกล้เคียงสามารถเดินทางเข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร  โดยไม่ต้องผ่านการตรวจคัดกรองซ้ำอีก

 

 

 

 

 

 


ส่วนหอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม ผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดมุกดาหาร ก็จะร่วมจัดแคมเปญ  เพื่อจูงใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวในเรื่องส่วนลดค่าที่พักและอาหารอร่อยราคาถูก โดยมีส่วนราชการเป็นผู้ให้การสนับสนุนเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์  เสาวภา  แสนวิเศษ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน