ชาวพุทธ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดใหญ่ชัยมงคล สืบสานประเพณี เนื่องในวันออกพรรษา แบบวิถี “New Normal”

22 ต.ค. 2564


วันที่ 22 ต.ค.2564  เป็นวันตักบาตรเทโวโรหณะ ในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 11  ที่วัดใหญ่ชัยมงคล  จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีพุทธศาสนิกชน มาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  โดยมีพระครูสิริชัยมงคล  รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล   นำพระภิกษุสงฆ์สามเณร  เดินลงจากพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ที่มีความสูง ดุจเสมือนประหนึ่งว่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงขบวนนางฟ้าเทวดา รับบิณฑบาต จากประชาชนจำนวนมากที่ยืนรอรอบพระอุโบสถ อย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา ประจำปี 2564  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนใส่บาตร ข้าวต้มมัด ข้าวสารอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียน ตลอดเส้นทางซึ่งผู้ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 เป็นการทำบุญวิถีใหม่ รูปแบบ “New Normal” สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานมตามวิถีพุทธ
พระครูสิริชัยมงคล กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตลอดเข้าพรรษา 3 เดือนขณะเสด็จกลับลงมาพุทธศาสนิกชนได้รอรับเสด็จใส่บาตร คำว่าเทโว ย่อมาจากคำว่า เทโวโรหณะ ซึ่งแปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก ซึ่งหมายถึง การเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่าง ๆ ของอินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นปิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดา ที่หลังประสูติพระองค์ได้ 7 วัน ก็สิ้นพระชนม์ และได้ไปเกิดเป็นนางสวรรค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ฉะนั้นในพรรษาที่ 7 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะ จากนั้นประชาชนได้พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น


 

ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกลงมาสู่เมืองมนุษย์ บรรดาพุทธศาสนิกชนจึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษ เป็นประเพณีสำคัญสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ เรียกว่า "ตักบาตรเทโว" โดยพระสงฆ์จำนวนมาก นำโดยพระพุทธรูปเดินลงบันไดจากมณฑปพระพุทธบาท ลงมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชน โดยอาหารที่นิยมตักในวันนั้น นอกจากข้าวและอาหารคาวหวานธรรมดาแล้ว ก็จะมีข้าวต้มลูกโยนด้วย ซึ่งบางท่านสันนิษฐานว่าในครั้งนั้นผู้คนรอใส่บาตรกันแออัดมาก เข้าไม่ถึงพระ จึงใช้ข้าวก่อหรือปั้นโยนลงบาตร การตักบาตรเทโวจึงเป็นการทำบุญอย่างมโหฬารของพุทธศาสนิกชนนับแต่นั้นมา

 

ภาพ/ข่าว เกียรติยศ ศรีสกุล ผอ.ข่าวคมชัดลึกทั่วไทย ภาคกลาง

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน