อำเภอสหัสขันธ์ลุยเก็บข้อมูลประเมินมาตรฐาน SHA รับเปิดเมืองท่องเที่ยว

22 ต.ค. 2564


วันนี้ 22ต.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อำเภอสหัสขันธ์  นางสาวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์  ได้มอบแนวทางในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์  ให้กับคณะนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ลงเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 2 แห่ง  เพื่อเสนอเข้ารับการประเมินมาตรฐาน SHA หรือ Amazing Thailand Safty and health Administration ที่ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.กาฬสินธุ์  ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมที่พัก อ.สหัสขันธ์   เพื่อตอบโจทย์ด้านการท่องเที่ยวในมาตรการควบคุมโรคและเตรียมเปิดเมืองท่องเที่ยวจุดแรกนำร่องของจังหวัดกาฬสินธุ์

นางสาวแววตา  นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  พิพิธภัณฑ์สิรินธร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนำร่องของอำเภอสหัสขันธ์ที่ได้รับมาตรฐาน SHA  อีกทั้งในพื้นที่พิพิธภัณฑ์และโดยรอบ ทั้งเจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน ผู้ประกอบการร้านค้า  ได้รับกรฉีดวัคซีนแล้ว80%   ทั้งนี้ในส่วนสถานที่ท่องเที่ยวหลักมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมาก อีก 2 แห่ง คือ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ และวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)  จากความร่วมมือที่เกิดขึ้นในการบูรณาการเข้าเก็บข้อมูลเพื่อส่งเข้ารับการประเมินมาตรฐาน SHA จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับภาคการท่องเที่ยวของอำเภอสหัสขันธ์  และจังหวัดกาฬสินธุ์  รวมถึงในด้านความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด

 
ทั้งนี้จากรายงานสถานที่ท่องเที่ยวหลักของ อ.สหัสขันธ์ ยังพบว่านักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางมาเที่ยวที่อำเภอสหัสขันธ์มาขึ้นโดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดยาว โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 700-1,200 คน  ส่วนพิพิธภัณฑ์สิรินธร  ยังไม่เปิดให้บริการโดยวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) และวัดพุทธาวาสภูสิงห์  มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมมากที่สุด  รองลงมาคือสวนไดโนเสาร์  และแหลมโนนวิเศษ สะพานเทพสุดา  อย่างไรก็ตามในภาคส่วนของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19  ทางอำเภอยังเน้นมาตรการสวมแมส ล้างมือ เว้นระยะห่าง และควบคุมงดและเลี่ยงการจัดกิจกรรมและชุมชนคนจำนวนมาก  โดยเน้นบังคับตามมาตรการของทางจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเคร่งครัด นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าว

 


อาจารย์ภูมิ  หมั่นพลศรี  อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  อำเภอสหัสขันธ์เป็นพื้นที่นำร่องด้านของท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปี  สำหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเสนอเข้ารับการประเมิน SHA  วัดพุทธาวาสภูสิงห์ และวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)  จะช่วยเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น  โดยเฉพาะความปลอดภัยด้านสาธารณสุข  ซึ่งมาตรฐาน SHA นี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา และ กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งได้นำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข มาให้บริการแบบมีคุณภาพ  มุ่งเน้นลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19

 

ภาพ/ข่าว ชมพิศ ปิ่นเมือง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาฬสินธุ์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน