มุกดาหาร เร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกให้ประชาชนทั่วไปฉีดไปแล้วกว่า 38 %

18 ต.ค. 2564


เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564  จังหวัดมุกดาหารรายงานผลงานฉีดวัคซีน  ในวันที่ ณ 16 ตุลาคม 2564 ฉีดวัคซีนทั้งจังหวัดได้จำนวน 2,994 ราย ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีประชากรทั้งสิ้น 351,257 คน ประชากรเป้าหมายร้อยละ 70 จำนวน 245,880 คน  ข้อมูล ณ วันที่ 16 คุลาคม 2564 จังหวัดมุกดาหาร ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 136,5081 คน คิดเป็นร้อยละ  38.86 ของประชากรทั้งหมด  โดยบุคลากรทางการแพทย์  ได้ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนแบบเคลื่อนที่ทุกอำเภอ ลงถึงครัวเรือน โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

 
ส่วนที่ อำเภอเมืองมุกดาหาร ยังได้เปิดให้บริการ ณ หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร ให้ประชาชน ได้ walk in ทุกวันอีกด้วย  นอกจากนี้ในช่วงเย็นยังออกให้บริการในชุมชน ณ ตลาดราตรี ตลาดมารวย ตลาดไนท์บ๊อค ทำให้ประชาชนได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล

          นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารได้ขอความร่วมมือและ เชิญชวนประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เข็มแรก เข้ารับบริการได้ที่ รพ.สต.ทุกแห่ง โรงพยาบาลชุมชนทุกอำเภอ และ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร ได้ทุกวัน  เพื่อให้ชาวมุกดาหารได้รับวัคซีนครอบคลุมถึง 70 % ภายในเดือนตุลาคม นี้

 

 

 

 

 

 


พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ยังได้ขอบคุณไปยังบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ทุมเท เสียสละ ในการปฎิบัติงานอย่างเข้มแข็ง เพื่อผ่านวิกฤติโควิด-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์  เสาวภา  แสนวิเศษ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน